De avondploeg van de longafdeling in het UMC V&VN

Verpleegkundigen voeren vanaf vandaag actie om hun werk positief in beeld te krijgen. Bij politici, maar ook bij de rest van de samenleving. Want hun grootste zorg is niet het geldgebrek in de zorg, maar het tekort aan mensen die in de sector willen werken.

Vanuit het hele land zetten verpleegkundigen zichzelf op de foto met de leus "Vertrouw op ons". De foto zetten zij vervolgens op Twitter en hij gaat naar politici. De actie staat open voor iedereen die werkt in de zorg. 

Dit kan het grootste probleem in de zorg worden.

Sonja Kersten, directeur V&VN

De 80.000 leden van de brancheorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen, de V&VN, doen in ieder geval mee. Het groeiend tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden staat boven aan hun lijst met speerpunten, zegt directeur Sonja Kersten.

Het grote struikelblok daarbij is het slechte imago van vooral ouderenzorg. "Als we het tij nú niet keren, wordt dit het grootste probleem in de zorg, en niet de betaalbaarheid. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn de kurk waar de zorg op drijft."

Sonja Kersten met een campagneposter V&VN

Actiz, de brancheorganisatie voor verpleeghuizen, werkt aan een PersoneelsPact. Dat is een plan om vacatures vervuld te krijgen. Zij berekenden dat komend jaar 10.000 vacatures open blijven staan. Om de zorg te verbeteren, zouden nog eens tienduizenden mensen nodig zijn.

Dat maximum moet acuut van tafel.

Sonja Kersten, directeur V&VN

Een deel van de oplossing ligt bij opleidingen, meent Kersten. "Op dit moment hanteren zes van de zeventien opleidingen voor verpleegkundigen een maximum bij de toelating van studenten. Die moet acuut van tafel." De numerus fixus is volgens een deel van de scholen noodzakelijk, vanwege een gebrek aan stageplaatsen.

"We moesten om die reden lange tijd tot 20 procent van de aanmeldingen afwijzen. En nu is er een tekort aan arbeidskrachten", zegt een woordvoerder van hogeschool Saxion. Die heeft het opgelost door de verplichte stage in het eerste jaar te schrappen. In plaats daarvan organiseren ze binnenschoolse activiteiten, zoals simulaties.

Er moet volgens Kersten ook meer geïnvesteerd worden in het enthousiasmeren van studenten voor wijk- en verpleeghuiszorg. Studenten die een opleiding doen tot verpleegkundige, kunnen kiezen voor verschillende richtingen. Veruit de meesten willen in het ziekenhuis werken, en niet in de wijk of een verpleeghuis, terwijl juist daar veel mensen nodig zijn.

Veel hogescholen zien dat probleem ook en zoeken samenwerkingen met zorginstellingen. Zo zijn bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) afgelopen week alle tweedejaarsstudenten verplicht op stage gegaan bij een wijkverpleegkundige, onder het motto "bekender maakt beminder".

Kennismaking

Docent verpleegkunde Margriet van Iersel van de HvA is de bedenker van dat idee. Zij doet onderzoek naar de beeldvorming van wijkzorg. "We moeten hard werken aan het bijscherpen van het imago van wijkzorg en zo'n kennismaking met het vak helpt daarbij."

Verzorgden in actie om werk te promoten

Door de hervormingen in de zorg kwamen de afgelopen jaren veel hulpen thuis te zitten, mensen die dus eigenlijk hard nodig zijn. De brancheorganisatie voor verpleegkundigen hoopt dat er meer geïnvesteerd wordt in zij-instromers, zodat ook een deel van deze groep weer aan de slag kan.

STER reclame