Een journalist houdt het wetsvoorstel omhoog bij de Big Ben in Londen Reuters

Het Britse Lagerhuis heeft premier May definitief toestemming gegeven om de onderhandelingen met Brussel over uittreding uit de EU te beginnen. Het 494 Lagerhuisleden stemden voor, 122 tegen. De uitkomst was geen verrassing. Vorige week stemde het Lagerhuis ook al voor, maar een debat over details maakte een nieuwe stemming noodzakelijk.

Aan de stemming van vanavond ging een drie dagen durend debat vooraf. De woordvoerder van Labour leverde zijn portefeuille van schaduwminister van Economische Zaken in, omdat hij weigert de partijlijn uit te dragen.

"Ik kan met een zuiver geweten niet stemmen voor iets dat schade toebrengt aan de Londense City", zei hij. Labour-leider Jeremy Corbyn had de leden van zijn fractie opgedragen voor het wetsvoorstel te stemmen en zich niet tegen de wil van het Britse volk te keren. 

Belofte

De regering beloofde de oppositie dat het onderhandelingsresultaat aan het parlement wordt voorgelegd voordat het Europees Parlement erover stemt. Volgens sommige tegenstanders heeft die belofte geen waarde, zolang het Britse parlement de regering niet naar de onderhandelingstafel kan terugsturen.

Het voorstel moet nog naar het Hogerhuis. Dat zal zo goed als zeker ook voor stemmen. Premier May hoopt eind maart met de onderhandelingen te beginnen.

Goedkeuring van het parlement werd nodig, na een besluit van het Supreme Court afgelopen maand. Dat gaf burgers gelijk die zeiden dat het parlement moest instemmen met het inroepen van Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon: de eerste stap in het uittredingsproces.

STER reclame