Protest in Los Angeles tegen de hervatting van de aanleg van de Dakota-pijpleiding AFP

Het Amerikaanse leger geeft toestemming voor de aanleg van het laatste stuk van de Dakota-oliepijpleiding, in de staat North Dakota. Een stuk land bij de rivier Missouri is daartoe vrijgegeven. De indianenstam Sioux, die zich verzet tegen het project, heeft juridische stappen aangekondigd tegen de beslissing. 

De pijpleiding loopt door vier staten. De ontwikkelaar, het bedrijf Energy Transfer Powers, had gehoopt dat de pijpleiding eind vorig jaar in bedrijf zou zijn, maar de aanleg werd stilgelegd als gevolg van een besluit van de regering-Obama.

De regering gaf toen opdracht tot nader onderzoek over de gevolgen voor het milieu van het project. Vorig jaar was in een andere studie al vastgesteld dat die gevolgen meevielen. 

Die Dakota-pijpleiding gaat er komen

President Trump heeft besloten tot hervatting van de aanleg. Energy Transfer Powers vindt dat het project om politieke redenen door de regering-Obama was stilgelegd.

De indianen in het gebied bij het meer Oahe vrezen voor verontreiniging van hun drinkwater als de oliepijpleiding gaat lekken. Op 10 maart houden de indianen een mars in Washington tegen het project.    

STER reclame