De Belgische staatssecretaris Francken weigerde een humanitair visum te geven aan een Syrisch gezin EPA
NOS Nieuws Buitenland Aangepast

'Recht op humanitair visum bij reëel risico op marteling'

EU-lidstaten moeten humanitaire visa geven aan mensen die een reëel risico lopen om te worden gemarteld of onmenselijk te worden behandeld. Dat is het advies van een advocaat-generaal aan het Europees Hof van Justitie. 

De zaak is aangespannen door de Belgische Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, maar de uitkomst heeft ook gevolgen voor de rest van de Europese Unie. In België spelen op dit moment een aantal zaken rond vluchtelingen die op een humanitair visum het land in willen komen.

Francken vs. Syriërs

De zaak roept in België veel emoties op. Die draait om een Syrisch gezin dat vorig jaar op de Belgische ambassade in Libanon een humanitair visum aanvroeg. Staatssecretaris Francken weigert dat af te geven. Volgens hem moet het visum in België worden aangevraagd en kan dat niet vanuit een ambassade in het buitenland. 

Een Belgische rechter bepaalde dat het gezin wel recht had op een humanitair visum, maar Francken heeft die uitspraak tot nu toe genegeerd. Volgens de staatssecretaris willen er dan meer Syrische vluchtelingen op die manier naar België komen. Francken ligt vanwege de kwestie in eigen land onder vuur: zo werd hij in december bekogeld met schoenen.

Risico op marteling

In het advies aan het Europees Hof van Justitie in die andere zaak zegt advocaat-generaal Mengozzi: "Het staat vast dat verzoekers in Syrië in elk geval een reëel risico liepen op een uiterst onmenselijke behandeling die duidelijk onder het verbod van artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie valt."

Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend. Het Europees Hof van Justitie doet pas later uitspraak en kan afwijken van het advies.

STER reclame