Het originele koffertje waarmee voor het eerst in 1946 de Rijksbegroting aan het parlement werd gepresenteerd. ANP

Van de meeste aftrekposten, vrijstellingen en kortingen is niet bekend hoeveel ze kosten en wat het effect is. Dat constateert de Algemene Rekenkamer in een onderzoek dat is gedaan in verband met de discussie over de complexiteit en de uitvoerbaarheid van het belastingstelsel.

De Algemene Rekenkamer bekeek daarvoor de Miljoenennota en de onderliggende stukken. In totaal stonden daarin 213 belasting verlichtende maatregelen, waarvan er veel bedoeld zijn voor  bedrijven. 

Onduidelijk

179 van de 213 maatregelen zijn belastingfaciliteiten; maatregelen die het gedrag van mensen en bedrijven moeten beïnvloeden, zoals startersregelingen en de zelfstandigenaftrek.

Van zestig faciliteiten is niet bekend hoe duur ze zijn en van achttien kunnen de kosten alleen worden geschat. Daarnaast constateert de Rekenkamer dat voor een groot deel van de belastingfaciliteiten niet duidelijk is welke minister ervoor verantwoordelijk is.

Ook onderzocht de Rekenkamer 34 belastinginstrumenten voor het inkomens- en vermogensbeleid, zoals de algemene heffingskorting en de ouderenkorting. Van 11 belastinginstrumenten zijn geen cijfers beschikbaar en van 11 andere alleen maar schattingen.

Voorzichtige schatting

Uit de cijfers blijkt dat met belasting verlichtende maatregelen minstens 97,6 miljard euro gemoeid is. De Algemene Rekenkamer noemt dat een voorzichtige schatting omdat veel getallen niet bekend zijn.

In het rapport staan geen concrete aanbevelingen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën noemt het een "nuttige inventarisatie van de fiscale maatregelen".

Zijn ambitie is om de lijst met kosten en baten van verschillende maatregelen in de komende Miljoenennota's verder uit te breiden. Daarbij kiest het kabinet volgens hem voor de evaluatie van regelingen die het meeste kosten of opleveren op beleidsmatig het belangrijkst zijn.

STER reclame