AFP

De grensbewaking van de Verenigde Staten kijkt bij het handhaven van het inreisverbod alleen naar het paspoort dat de reiziger laat zien, dus niet naar een eventueel tweede paspoort. De Amerikaanse autoriteiten hebben dat bekendgemaakt.

De afgelopen dagen was er veel onduidelijkheid over het decreet waarmee president Trump terrorisme aan banden wil leggen. Mensen uit zeven moslimlanden mogen gedurende drie maanden de VS niet in.

Gisteren nog meldde de Amerikaanse ambassade in Den Haag dat dit ook geldt voor mensen met twee nationaliteiten. Zij kunnen voorlopig geen visumaanvraag indienen, stond in een verklaring. 

Opheldering

De kwestie leidde tot onrust onder onder anderen Nederlanders met een dubbele nationaliteit. Minister Koenders en zijn Duitse collega Gabriel vroegen de Amerikaanse autoriteiten gezamenlijk om opheldering. Vanwege de onduidelijkheid paste Nederland het reisadvies voor de VS aan voor burgers met een tweede nationaliteit uit een van de zeven landen.

De verklaring op de website van de Amerikaanse ambassade in Den Haag is inmiddels vervangen door een andere. De ambassades zullen visumaanvragen van mensen met dubbele paspoorten gewoon behandelen, ook als een van die paspoorten van een restricted land is, staat er.

Op een persconferentie in Washington lichtte de chef van de Amerikaanse grensbewakingsdienst de kwestie toe. "Reizigers worden aan onze grens beoordeeld aan de hand van het paspoort dat zij presenteren", zei Kevin McAleenan. "En niet op basis van dubbele nationaliteit. Dus als je burger bent van het Verenigd Koninkrijk, dan geef je het paspoort van het Verenigd Koninkrijk."

Dubbel paspoort telt niet bij Trumps inreisverbod

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken constateert in een reactie dat de Amerikanen de gevraagde opheldering hebben gegeven. Dat betekent echter nog niet dat de aanpassing van het reisadvies per direct wordt teruggedraaid. "Wanneer die nieuwe regel inderdaad in praktijk wordt gebracht, kan Nederland het reisadvies eventueel aanpassen", zegt een woordvoerder van het ministerie. 

872 vrijstellingen

Op de persconferentie ging McAleenan ook in op een ander onderdeel van het decreet, namelijk dat vluchtelingen uit alle landen de komende vier maanden worden geweerd uit de VS. Voor 872 mensen wordt een uitzondering gemaakt, bevestigde hij.

Het gaat om vluchtelingen van wie al eerder is vastgesteld dat ze buitensporig zouden lijden als ze het land niet in zouden mogen, zei McAleenan. Volgens hem voorziet het decreet in het maken van dergelijke uitzonderingen. Hij zei niet of het bij deze 872 mensen zal blijven.

Kritiek

Trumps decreet heeft veel kritiek losgemaakt, niet alleen wereldwijd maar ook binnen de Amerikaanse regering. Gisteravond ontsloeg Trump minister Yates van Justitie nadat ze zich had uitgesproken tegen het inreisverbod. Yates was waarnemend minister en was nog benoemd onder president Obama. 

Op de persconferentie in Washington weersprak minister Kelly van Binnenlandse Veiligheid de kritiek dat de maatregel zou neerkomen op een inreisverbod voor moslims. "Het is een kwestie van nationale veiligheid", zei hij. "Dit is geen, ik herhaal, geen moslimverbod." Hij benadrukte dat de overgrote meerderheid van de wereldwijde moslimbevolking de VS wel in mag.

STER reclame