ANP

De opleidingen in de sectoren techniek, natuur en landbouw zijn in trek op de Nederlandse universiteiten. Uit cijfers van de Vereniging van Universiteiten, VSNU, blijkt dat deze studies de afgelopen vijf jaar het snelst zijn gegroeid.

Dit collegejaar begonnen 6450 studenten aan een technische studie. Dat zijn er ruim 24 procent meer dan in 2012, toen 5187 studenten voor deze richting kozen. Studies in de sector natuur verwelkomden in vijf jaar tijd bijna 22 procent meer nieuwe studenten. Dit collegejaar waren het er 4724, tegenover 3877 in 2012.

De studierichting met het minst aantal studenten groeide het hardst, met ruim 39 procent; 1486 studenten kozen dit collegejaar voor een wo-opleiding in de sector landbouw.

Aantal instromende wo-studenten in de bachelorfase (Bron: 1cijferHO2016)

Wo-sector2012/132016/17 Percentage
Sectoroverstijgend1522298396,0%
Landbouw1068148639,1%
Techniek5187645024,3%
Natuur3877472421,8%
Gezondheid444047907,9%
Economie804185246,0%
Recht444646815,3%
Gedrag & Maatschappij908091360,6%
Taal & Cultuur46594542-2,5%

Ook zijn sectoroverstijgende studies populairder geworden. Hieronder vallen University Colleges en brede studies die niet specifiek in een sector passen. Dit collegejaar begonnen 2983 studenten aan zo'n opleiding. Dat is nagenoeg een verdubbeling ten opzichte van 2012, toen het er 1522 waren.

Het aantal eerstejaars bachelorstudenten is in bijna alle sectoren op de universiteiten toegenomen. De enige sector die minder populair is geworden is Taal & Cultuur. In vijf jaar tijd is het aantal studenten met 2,5 procent afgenomen. 

Op de universiteiten in Nederland studeren op dit moment 265.000 studenten. Dat aantal was nog nooit zo hoog. Het aantal eerstejaars nam in vijf jaar tijd met bijna 12 procent toe. Zo'n 47.316 studenten begonnen vorig jaar aan een universitaire opleiding. 

Hbo- en masteropleidingen

Ook het aantal studenten dat begon aan de masterfase is gegroeid. Vijf jaar geleden kozen 37.305 eerstejaars voor een master. Dit collegejaar waren het er 42.217, een stijging van 13,2 procent.

Het aantal eerstejaars bij de hbo's stijgt licht tegenover vorig jaar, toen het aantal studenten dat begon aan de bachelorfase daalde. Het ministerie van Onderwijs en Cultuur laat weten dat vorig jaar 99.000 studenten begonnen aan een opleiding in het hoger onderwijs, een toename van 5 procent tegenover het vorige collegejaar.

STER reclame