ANP
NOS NieuwsAangepast

ChristenUnie wil af van openbaar onderwijs

De ChristenUnie wil af van het openbaar onderwijs in zijn huidige vorm. Door de overheid bestuurde scholen zijn niet meer van deze tijd, zei partijleider Segers in het radioprogramma Kamerbreed. Hij vindt dat openbare scholen in handen moeten komen van ouders, zoals volgens hem het geval is bij het bijzonder onderwijs.

In de praktijk vallen openbare scholen vaak onder de gemeente en bijzondere scholen onder een vereniging of stichting.

"Scholen moeten teruggegeven worden aan de ouders, aan de leraren en aan de samenleving", zei Segers. De ChristenUnie verzet zich tegen het idee dat de overheid in plaats van de ouders een school bestuurt.

Er moet een einde komen het staatsonderwijs, zegt hij. "Een school en de ouders en leerlingen die bij die school horen zijn een gemeenschap die je als overheid zo veel mogelijk vrijheid moet geven."

Godsdienst

Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen en alle leraren. Het onderwijs is niet gebaseerd op een godsdienst of levensbeschouwing.

De meeste bijzondere scholen geven les vanuit een godsdienstige, levensbeschouwelijke of onderwijskundige opvatting.

Grondwet

De financiering van het openbaar onderwijs valt onder de Grondwet (artikel 23) en kan dan ook niet zomaar aangepast worden. De afgelopen tijd is er ook discussie geweest over afschaffing van het bijzonder onderwijs. Het congres van GroenLinks besloot dat de uitzonderingspositie van het bijzonder onderwijs moet verdwijnen.

Segers vreest een nieuwe schoolstrijd, verwijzend naar de jaren 1870-1917 toen confessionele partijen streden voor overheidsfinanciering voor het bijzonder onderwijs en de liberalen alleen volledige overheidsfinanciering voor het openbaar onderwijs wilden toestaan.

Bij de zogenoemde pacificatie werd de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs geregeld: sindsdien hebben bijzondere scholen recht op evenveel geld van de overheid als openbare scholen. In de praktijk leidt dit ertoe dat bijzondere scholen vaak meer geld hebben, omdat zij ook uit andere bronnen kunnen putten.

SP-leider Roemer, ook bij Kamerbreed, voelt niets voor het CU-plan. Een belangrijk voordeel van openbare scholen is de vrije toegankelijkheid. Ook klopt het volgens hem niet dat de overheid veel invloed uitoefent in het openbaar onderwijs. "Daar hebben ouders ook veel te zeggen en zijn ze betrokken", aldus Roemer.

Uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal openbare scholen achteruitgaat. In 1875 viel zo'n 76 procent van de scholen onder het openbaar onderwijs, tegenwoordig is dat zo'n 25 procent.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl