Hollandse Hoogte

Het ziet ernaar uit dat zorgverzekeraars ook in de toekomst winst niet mogen uitkeren aan hun aandeelhouders of leden. Als ze winst maken, mag die alleen in de zorg worden gestopt. Een zeer ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt een initiatiefwet hierover van regeringspartij PvdA en de oppositiepartijen SP en CDA. Van de grote fracties is alleen regeringspartij VVD tegen. 

Er is nu ook al een verbod op winstuitkeringen. Dat werd ingesteld in 2006, toen de huidige basisverzekering werd ingevoerd. De maatregel zou tien jaar van kracht zijn, maar werd al tot 2018 verlengd. Met de initiatiefwet wordt het verbod permanent gemaakt.

Premies

De meerderheid is het eens met de initiatiefnemers Leijten (SP), Bruins Slot (CDA) en Bouwmeester (PvdA) dat het verbod nodig is om te voorkomen dat "aandeelhouders het financiële resultaat van de organisatie boven een goed functionerend zorgstelsel plaatsen".

De VVD ziet niets in de wet. Volgens woordvoerder Arno Rutte is het verbod slecht voor de financiële positie van de verzekeraars en zal het ertoe leiden dat de premies omhoog gaan. Hij is ook bang voor schadeclaims van verzekeraars, omdat het verbod een inbreuk zou zijn op het eigendomsrecht.

Kabinet tegen

Ook het kabinet is tegen het voorstel. Minister Schippers denkt dat de wet "de verzekeraarsmarkt op slot zet" en dat de premies zullen stijgen. Schippers heeft ook juridische bezwaren en ook zij vreest dat verzekeraars compensatie zullen eisen.

Volgende week stemt de Tweede Kamer over de wet, maar de uitkomst van die stemming staat al vast. Daarna moet ook de Eerste Kamer er nog mee akkoord gaan.

STER reclame