Bouw op de noordelijke IJ-oever in Amsterdam ANP

De bouw kende in de afgelopen twee jaar al een spectaculaire groei en en die zal aanhouden. Het Economisch Instituut voor de Bouw schrijft dat in een rapport over de verwachtingen voor de komende jaren.

Vorig jaar kende de bouw een groei van 7 procent. Ook 2015 verliep al uitstekend. In die twee jaar stegen de investeringen in de woningbouw met 50 procent. De woningbouw is en blijft de belangrijkste groeisector in de bouw. In de komende jaren zullen ook de investeringen in de infrastructuur en in de bouw van fabrieken en kantoren verder aantrekken.

De groei in de woningbouw werd in 2015 vooral gerealiseerd door veel nieuwbouw. In het afgelopen jaar hield die groei aan, maar ook werd meer werk gemaakt van het herstel en het verbouwen van woningen.

Langere termijn

In de komende jaren komt het accent weer meer te liggen op nieuwbouw. De economische groei uit zich in 2018 ook in investeringen in de grond-, water- en wegenbouw. Na jaren van bezuinigingen geeft de overheid daar weer meer geld voor uit.

In de jaren 2019-2022 wordt een jaarlijkse groei van 2 procent in de bouw verwacht. Op de nog langere termijn moet de bouw het meer van investeringen in de infrastructuur en de utiliteitsbouw hebben dan van de nieuwbouw, staat in het rapport van het bouwinstituut.

STER reclame