De Romeinse keizer Nero Wikipedia - Bibi Saint-Pol

De Ammodo KNAW Awards voor toponderzoekers zijn uitgereikt. Acht wetenschappers krijgen elk 300.000 euro voor verder onderzoek op hun vakgebied.

De laureaten deden ontdekkingen in diverse takken van wetenschap. Zo kwam paleoceanograaf Appy Sluijs erachter dat 56 miljoen jaar geleden de aarde ook al snel opwarmde door een kettingreactie in de oceanen en de atmosfeer. Het gevolg was dat er palmen groeiden op de noord- en zuidpool en dat de noordelijk poolzee aanvoelde als een subtropisch zwembad.

Puberteit

Psycholoog Eveline Crone ontdekte dat niet elk onderdeel van het menselijk brein zich tegelijk ontwikkelt. In de puberteit groeien de hersenkernen voor emotie sneller dan die voor beheersing. Dat levert een verklaring voor ongeremd, risicovol en onverantwoord pubergedrag.  

In de 18e eeuw veranderde de Verlichting het denken in Europa, maar religieuze boeken bleven bestsellers. Hoogleraar Alicia Montoya vraagt zich af wat de impact van de filosofische omslag was op het gewone volk. Is de hegemonie van kennis en ratio misschien overschat?

Massacommunicatie

Hoogleraar Oude Geschiedenis Olivier Hekster keek naar de manier waarop Romeinse keizers als Nero gebruik maakten van de massacommunicatie van hun tijd. Met beeltenissen op munten, standbeelden en inscripties op gebouwen probeerden ze hun positie te verstevigen.

Neurowetenschapper Jeroen Geurts is onderscheiden voor het opsporen van moeilijk te vinden afwijkingen in de hersenen van MS-patiënten. Hij kwam tot een nieuwe, afwijkende theorie over de oorzaak van MS.

Hoogleraar Guido van der Werff onderzoekt hoeveel broeikasgassen er in de atmosfeer komen door het afbranden van bossen, graslanden en veengebieden.

Wilskracht

Medicijnen die invloed hebben op onze hersenen hebben niet bij iedereen hetzelfde effect, ontdekte Hoogleraar Roshan Cools. Zij onderzoekt de invloed van de menselijke wilskracht in dit verband.

Hoogleraar moleculaire cardiologie Eva van Rooij ontdekte dat microRNA-moleculen een rol spelen bij ziekten van het hart. Nu zoekt ze verder naar andere moleculaire mechanismen die onze hartcellen besturen.

De Ammodo KNAW Awards worden elke twee jaar uitgereikt. De laureaten moeten verbonden zijn aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland en maximaal vijftien jaar geleden zijn gepromoveerd.

STER reclame