ANP

180 partijen hebben afspraken gemaakt over het hergebruik van grondstoffen en afval. In het 'Grondstoffenakkoord' spreken ze uit dat een forse omslag nodig is. Het akkoord bouwt voort op plannen die het kabinet vorig jaar presenteerde. 

Het kabinet benadrukt dat hergebruik minder energie kost dan het verwerken van nieuwe grondstoffen en dat het dus beter is voor het klimaat. Verder wordt Nederland dan ook minder afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland. De economie moet in 2050 helemaal 'circulair' zijn.

Inkomsten en banen

Minister Kamp, een van de ondertekenaars, benadrukte dat een circulaire economie ook inkomsten en banen oplevert, bijvoorbeeld door het vergroenen van de chemie of door 3D-printen. Staatssecretaris Dijksma, die ook haar handtekening heeft gezet, zei dat we af moeten van de wegwerpcultuur en dat al bij het ontwerpen van producten moet worden bedacht hoe grondstoffen nog eens kunnen worden gebruikt. 

Volgens voorzitter Van Straalen van MKB-Nederland is er vooral voor kleine innovatieve bedrijven een rol weggelegd om bestaande gewoonten en processen te doorbreken. Levensmiddelenbedrijf Unilever belooft dat het in 2025 honderd procent recyclebaar plastic gaat gebruiken voor zijn verpakkingen. Onder de ondertekenaars zijn verder gemeenten, financiële instellingen, vakbonden en milieuorganisaties.

De komende tijd worden diverse plannen uitgewerkt.

STER reclame