Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt aanvaring bij Grave

Medewerkers van Rijkswaterstaat inspecteren de schade aan de stuw onder de brug bij Grave ANP

De Onderzoeksraad voor Veiligheid begint een onderzoek naar de aanvaring bij de stuw bij Grave eind december. De onderzoekers zullen de aanvaring zelf onderzoeken, maar bekijken nadrukkelijk ook naar de manier waarop is omgegaan met de gevolgen.

Toen een Duits binnenvaartschip op 29 december de stuw had vernield, daalde het waterpeil in een deel van de Maas, waardoor woonboten scheef kwamen te liggen en het scheepvaartverkeer gestremd raakte. Pas sinds gisteren is er weer scheepvaartverkeer mogelijk. 

Drone filmt problemen door aanvaring stuw Grave

Onderzoekers van de Onderzoeksraad zijn vlak na het ongeluk niet bij de stuw gaan kijken. Volgens een woordvoerder was daar niet meteen aanleiding toe. Maar de combinatie van het bijzondere ongeluk en de grote gevolgen die het heeft gehad, heeft gemaakt dat raad alsnog heeft besloten om een onderzoek in te stellen.  

De afgelopen weken heeft OVV al bij verschillende instanties informatie opgevraagd over het ongeluk. 

1/5Minstens vijf schuiven van de stuw bij Grave zijn kapot RWS, verkeersleider Jos
2/5Bij Gennep liggen achttien woonboten scheef door het zakken van de Maas ANP
3/5Scheefliggende woonboten op de Maas vanwege het lage waterpeil ANP
4/5Medewerkers van Rijkswaterstaat bouwen een tijdelijke dam bij de beschadigde stuw van Grave ANP
5/5Medewerkers van Rijkswaterstaat bekijken de oever van het Maas-Waalkanaal ANP