ANP
NOS NieuwsAangepast

'Een derde zorgvragers ontevreden met hulp'

Een op de drie mensen die in 2015 zorg of ondersteuning kreeg, vindt zelf dat deze hulp onvoldoende was. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het gaat vooral om te weinig hulp in de huishouding.

In totaal kregen iets minder dan 2 miljoen mensen van boven de achttien zorg en ondersteuning thuis. Ongeveer 670.000 van hen hadden behoefte aan meer zorg dan ze kregen. Nog eens 400.000 kregen geen hulp, maar zeiden dat wel nodig te hebben.

Aangevraagd of niet?

"Dat wil overigens niet zeggen dat ze de hulp ook daadwerkelijk hebben gevraagd", zegt SCP-onderzoeker Debbie Verbeek in het NOS Radio 1 Journaal. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Bijvoorbeeld dat het aanvragen van zorg te moeilijk is of een gebrek aan vertrouwen dat het iets oplevert.

In totaal waren dus ruim een miljoen mensen niet geholpen op de manier die zij nodig achtten. De redenen die zij hiervoor geven, zijn niet onderzocht.

In 2015 kregen gemeentes voor het eerst meer zorgtaken. Het SCP vergeleek de cijfers van dat jaar met cijfers uit 2014, toen die verantwoordelijkheid nog bij het rijk lag.

Minder hulp

De onderzoekers van het SCP keken naar alle vormen van zorg en ondersteuning; zorg die wordt vergoed (bijvoorbeeld door de gemeente), informele en onbetaalde zorg en zorg die mensen zelf particulier kunnen inkopen.

Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 werd uitgegaan van meer onbetaalde inzet van familie en vrienden bij de ondersteuning thuis. Uit de cijfers van het SCP blijkt nu dat mensen in 2015 juist minder ondersteuning kregen door hun netwerk.

Toch is het volgens onderzoeker Verbeek nog te vroeg om conclusies te trekken. "Niet alle zorg, bijvoorbeeld door familie of vrienden, wordt daadwerkelijk geregistreerd." Ook speelt mogelijk een rol dat 2015 het overgangsjaar was naar de nieuwe werkwijze.

De vragenlijst voor het onderzoek is vorig jaar ook ingevuld. De resultaten daarvan worden later dit jaar bekendgemaakt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl