Een verwoeste bushalte in Idlib, Syrië AFP

De journalistenvakbond NVJ en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren (NGvH) maken bezwaar tegen een wetswijziging die het strafbaar maakt om vrijwillig in een gebied te zijn dat door terroristen wordt gecontroleerd.

Wie wel een goede reden heeft om naar zo'n gebied gaan, zoals journalisten en hulpverleners, moet vooraf toestemming vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie. 

De NVJ en het NGvH willen dat het wetsvoorstel op dat punt wordt aangepast en dat toestemming niet nodig is. Ze stellen dat de huidige tekst op gespannen voet staat met de persvrijheid zoals omschreven in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

STER reclame