De winning van schaliegas is omstreden ANP

Minister Kamp van Economische Zaken gaat in beroep tegen het oordeel van de rechter dat hij de vergunning voor proefboringen naar schaliegas niet zomaar mocht weigeren. Dat meldt Omroep Flevoland.

De zaak werd aangespannen door het Britse bedrijf Cuadrilla, dat onder meer in de Noordoostpolder proefboringen wil doen naar schaliegas. Kamp wilde de vergunning van het bedrijf niet verlengen vanwege de maatschappelijke onrust over de winning van het gas.

Eind vorig jaar oordeelde de rechtbank van Rotterdam dat de minister zijn besluit moest heroverwegen omdat de maatschappelijke onrust geen goede reden zou zijn. Kamp is het daar niet mee eens en gaat daarom in beroep. 

De winning van schaliegas, dat diep in de bodem zit opgesloten in kleisteenlagen, is omstreden omdat er mogelijk schade aan het milieu kan ontstaan. Het kabinet heeft besloten de komende jaren geen commerciële boringen naar schaliegas toe te staan. 

STER reclame