De Iraanse oud-president Rafsanjani EPA

De Iraanse oud-president Rafsanjani is vandaag op 82-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in een ziekenhuis in de hoofdstad Teheran aan de gevolgen van een hartaanval. De geestelijke Rafsanjani was het boegbeeld van de gematigde stromingen in Iran.

Rafsanjani, een aanhanger van de huidige, ook gematigde president Rohani, was nog steeds een invloedrijk man in Iran. Zijn laatste officiële functie was die van voorzitter van de Raad van Geschiktheid en Oordeel, een commissie die adviseerde bij geschillen tussen het parlement en de Raad van Hoeders, waarin belangrijke geestelijken zitten.

Rafsanjani: Vier decennia grote politieke invloed in Iran

In 1989 werd hij tot president gekozen. Hij was toen tegelijkertijd als premier belast met de dagelijkse leiding van het land. In 1993 werd hij herkozen. In 1997 was hij niet meer herkiesbaar.

Rafsanjani was van het begin af aan in 1979 bij de Iraanse revolutie van ayatollah Khomeini betrokken. Hij werd beschreven als 'steunpilaar van de revolutie' en kreeg de bijnaam 'grote koning' omdat hij bijna 40 jaar een sleutelrol vervulde in de politiek.

In maart nam Rafsanjani zitting in de commissie van geestelijken die de opvolger aanwijst van de geestelijk leider ayatollah Khamenei.

Tijdens zijn presidentschap kreeg Rafsanjani te maken met Amerikaanse sancties vanwege het Iraanse atoomprogramma en de steun die Iran volgens de VS gaf aan het internationale terrorisme.

Nog twee keer probeerde Rafsanjani zich tevergeefs kandidaat te stellen voor het presidentschap. In 2000 werd zijn kandidatuur verworpen door de Raad van Hoeders. Vijf jaar later verloor hij de verkiezingen van de conservatieve hardliner Ahmedinejad, die een onverzoenlijk anti-Amerikaans en anti-Israëlisch beleid uitvoerde.

Diens opvolger Rohani zocht met succes toenadering tot het Westen. Door een internationaal akkoord over het nucleaire programma van Iran werden de internationale sancties tegen het land opgeheven.

STER reclame