NOS Nieuws Politiek Cultuur & Media Aangepast

Dekker wil meer openheid publieke omroep over kosten

ANP

Staatssecretaris Dekker van Media wil van de publieke omroep NPO meer openheid over de kosten van programma's. Daaronder vallen de salarissen van presentatoren, maar ook contracten over uitzendrechten of speciale producties.

Dekker (VVD) schrijft in een brief aan de Eerste Kamer dat de NPO verplicht is om hem alle informatie te geven die hij nodig heeft om het parlement juist te informeren. Er is "geen ruimte om informatie te weigeren", aldus de staatssecretaris. Hij ziet zich in zijn conclusie gesteund door de meningen van onafhankelijke deskundigen, die hij naar de zaak heeft laten kijken.

Dekker heeft vaker meer openheid geëist van de publieke omroep. Ook de Tweede Kamer wil meer inzicht in de kosten van programma's en nam daartoe een motie aan. Dekker steunt die motie en wil gedetailleerdere informatie kunnen geven als de Kamer daarom vraagt. "Dan maakt het geen verschil of het daarbij gaat om een individueel programma, een contract of zoiets als het Koningslied."

'Onafhankelijkheid bewaren'

De NPO wil geen kostenplaatjes van afzonderlijke programma's delen, om te voorkomen dat er inhoudelijke bemoeienis ontstaat. "We willen onze in de Mediawet verankerde onafhankelijkheid bewaren", zegt de Publieke Omroep in een reactie. De NPO benadrukt dat al wordt toegezien op de rechtmatigheid van alle uitgaven. "Daarmee is wat de NPO betreft de cirkel rond."

De Publieke Omroep zegt dat in Dekkers nieuwe Mediawet al afspraken zijn gemaakt over een doelmatige inzet van middelen. "Uitwerking van deze nieuwe taak is voor de NPO in 2017 topprioriteit."

'Niet de standaard'

Dekker schrijft aan de Kamer dat hij ook geen bemoeienis wil. "Het moet niet de standaard worden dat er discussies worden gevoerd over individuele programma's." Hij zal steeds een afweging maken tussen het belang van openheid en het voorkomen van politieke bemoeienis met de inhoud. De Kamer moet dat ook doen, vindt de staatssecretaris.

STER reclame