ANP

De rechter legt Nederlanders met een niet-westerse achtergrond vaker een gevangenisstraf op, terwijl autochtonen vaker een boete of werkstraf krijgen. De Raad voor de Rechtspraak schrijft in een rapport dat daders met een migratie-achtergrond vaker in de gevangenis belanden, omdat ze vaker veroordeeld worden voor zware misdrijven.

De rechter weegt de persoonlijke omstandigheden van een dader mee. Wie geen geld heeft om een boete te betalen, krijgt eerder een werkstraf of een korte gevangenisstraf. Wie geen Nederlands spreekt, komt weer minder snel in aanmerking voor een werkstraf.

Cel zwaarder

Of de opgelegde straffen uiteindelijk even zwaar zijn, hangt er volgens de onderzoekers vanaf hoe je ernaar kijkt. Eén dag gevangenisstraf staat voor de wet gelijk aan twee uur taakstraf of 25 euro boete. Iemand die tien dagen de cel in moet wegens diefstal, krijgt wettelijk gezien dus dezelfde straf als een ander die voor hetzelfde vergrijp 250 euro moet betalen.

Toch zit er gevoelsmatig een verschil tussen de twee sancties. Een gevangenisstraf wordt in de samenleving als zwaarder beschouwd. Zo bezien worden vooral Turken van de eerste generatie en Marokkanen van de tweede generatie aanzienlijk zwaarder gestraft.

De onderzoekers pleiten er daarom voor de verhoudingen tussen de verschillende straffen verder tegen het licht te houden. 

STER reclame