Een bezoeker van een protestantse kerk leest de bijbel
NOS NieuwsAangepast

Aantal gelovigen gelijk aan aantal niet-gelovigen

Voor het eerst is het aantal mensen dat gelooft gelijk aan het aantal mensen dat niet gelooft. Dat blijkt uit een rapport van het CBS over het jaar 2015. Het aantal gelovigen neemt al jaren af, maar die groep was altijd nog groter dan de groep ongelovigen.

Zo geloofde in 2010 nog 55 procent van de Nederlanders, vorig jaar was dat 50 procent. Het gaat om Nederlanders ouder dan 18 jaar.

Groepen

De grootste groep gelovigen zijn rooms-katholieken met 24 procent. Daarna volgen de protestanten met 15 procent. Van die groep geeft 6 procent aan hervormd te zijn, 6 procent is aangesloten bij de PKN en 3 procent noemt zich gereformeerd.

Rond de 5 procent van de Nederlanders is moslim en 6 procent zegt een ander geloof aan te hangen zoals het jodendom, hindoeïsme of boeddhisme.

De religieuze stromingen verschillen sterk per provincie. In Limburg is bijvoorbeeld twee op de drie inwoners katholiek, terwijl in Zeeland en het oosten van Nederland de meeste hervormden wonen. Moslims wonen vooral in Noord- en Zuid-Holland en Flevoland. Gereformeerden wonen met name in Friesland, maar inwoners van Friesland zeggen ook vaak te behoren tot de PKN.

Ben jij gelovig of niet?

Een op de zes Nederlanders zegt nog regelmatig naar een religieuze dienst te gaan. Inwoners van Zeeland en Overijssel gaan het vaakst naar een kerk, moskee of synagoge.

In de zogeheten Bible Belt bevinden zich de meeste kerkgangers, daar wonen met name bevindelijk gereformeerden, mensen die bijvoorbeeld zeggen dat ze bij de Gereformeerde Gemeenten of de Oud Gereformeerde Gemeenten horen. De Bible Belt is het gebied dat loopt van Zeeland, via de Veluwe naar gemeenten als Urk, Kampen en Genemuiden in Overijssel.

In dertien gemeenten in die Bible Belt gaat nog meer dan de helft van de volwassenen regelmatig naar een religieuze dienst. Urk steekt daar ver bovenuit, daar gaat 94 procent naar een dienst.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl