Szabolcs Ignacz

Vliegen met een drone is in Nederland aan veel regels gebonden, maar sinds 11 november mag het helemaal niet meer in een groot deel van de provincie Zeeland. Het ministerie van Economische Zaken heeft een vliegverbod voor drones afgekondigd in de Zeeuwse Natura 2000-gebieden.

"Het gaat dus om hele grote stukken van zeearmen, de delta en gebieden als de Haringvliet en Grevelingen", vertelt Wiebe de Jager van de website dronewatch.nl in het NOS Radio 1 Journaal. "Het verbod is heel stilletjes ingevoerd naar mijn idee. Het verscheen vijf weken geleden in de Staatscourant, een krant die ik niet dagelijks lees." 

De Jager is een professioneel dronevlieger en maakt voor verschillende organisaties films met zijn drone. "Als je beelden van Nederland moet maken dan kom je toch vaak bij de Oosterschelde terecht, dat zou nu ineens niet meer kunnen".

Ongestoord broeden

Tot de maatregel is besloten omdat het silhouet van een drone op dat van een roofvogel kan lijken. Dat kan leiden tot onrust bij  vogels die broeden, rusten of naar eten zoeken. 

Job van de Sande, woordvoerder van de staatssecretaris van Economische Zaken voegt toe: "Gebieden die als Natura 2000-gebied zijn aangewezen moeten beschermd worden om hun bijzondere natuur. Daar valt ook onder dat dieren ongestoord moeten kunnen broeden en rusten."

Joke Bijl van Staatsbosbeheer legt uit waarom drones problematisch zijn. "Een drone is vreemd voor dieren. Ze herkennen het geluid niet en ze herkennen het voorwerp niet."

Bij het kleinste onraad schrikken de reeën en zetten ze het op een rennen.

Joke Bijl - Staatsbosbeheer

"Drones kunnen dus inderdaad de vogels storen. Vogels die hier overwinteren komen naar onze natuurgebieden voor hun rust. Iedere keer dat ze gestoord worden door iets wat ze niet kennen, vliegen ze weer op en verbruiken ze energie op momenten dat ze die energie juist moeten sparen. Als vogels te veel gestoord worden, kunnen ze zelfs besluiten om helemaal niet meer te broeden."

Niet alleen in het broedseizoen, ook daarbuiten kunnen drones voor overlast zorgen. "Neem bijvoorbeeld de grote zoogdieren zoals reeën. Dat zijn vluchtdieren. Bij het kleinste onraad schrikken ze en zetten ze het op een rennen, soms zelfs zo erg dat ze doorrennen tot op de provinciale weg."

Edelherten in natuurgebied ANP

De Jager van dronewatch.nl snapt dat het droneverbod is ingevoerd om overlast tegen te gaan. Maar denkt toch dat de meeste dronevliegers goed op de hoogte waren van de regels die eerder golden. "Iedereen begrijpt dat je tijdens het broedseizoen niet over vogelgebieden moet vliegen."

Hij erkent ook dat er ook mensen zijn die zich niet aan de regels houden, maar denkt ook dat het probleem kleiner is dan vaak wordt gedacht. "Incidenten worden vaak enorm uitvergroot. Maatregelen om incidenten tegen te gaan kunnen ook geregeld worden in bestaande wetgeving. Wij begrijpen niet goed waarom dat niet wordt gedaan en dit verbod nu wordt ingevoerd."

Straks kun je met je drone nergens meer terecht.

Wiebe de Jager - Professioneel dronevlieger

"Het is lastig te achterhalen, maar ik heb het idee dat het een testcase is. Laten we Zeeland dichttimmeren en als dat goed werkt, kunnen we het verbod uitrollen naar de rest van Nederland", zegt De Jager.

En hij is niet de enige, volgens hem vrezen zowel recreatieve als beroepsmatige dronevliegers dat het verbod zal worden uitgebreid naar alle Natura 2000-gebieden in Nederland. "Als dat gebeurt, kun je met je drone straks nergens meer terecht."

Bezwaar indienen

Dat het droneverbod ook in de andere Natura 2000-gebieden in Nederland ingevoerd kan worden, is een mogelijkheid volgens een woordvoerder van de staatssecretaris van Economische Zaken. "Wanneer beheerders van natuurgebieden zien dat drones de dieren storen, dan kunnen zij dat aangeven. Dat is ook de aanleiding geweest voor dit verbod in Zeeland. Maar als er belanghebbenden zijn die bezwaren hebben tegen dit besluit, kunnen zij die indienen. Vanzelfsprekend zullen wij die bezwaren behandelen."

De Jager heeft al bezwaar ingediend en roept anderen op dit ook te doen. Tot zes weken kun je bezwaar aantekenen. Er zijn inmiddels al vijf weken verstreken. "We hebben in allerijl een brief samengesteld waarin we mensen oproepen om ook formeel bezwaar aan te tekenen bij de staatssecretaris. Inmiddels hebben tientallen mensen dit al gedaan."

STER reclame