Andreas Georgiou (l), het hoofd van het Griekse bureau voor de statistiek EPA

De voormalige directeur van het Griekse bureau voor de statistiek dreigt een juridische strijd over de Griekse begrotingscijfers te verliezen. De openbaar aanklager gaat in beroep tegen de beslissing van de rechtbank, eerder deze maand, om de vervolging van Andreas Georgiou te staken.

Het is de zoveelste tegenvaller in een proces dat al jaren voortsleept tegen de man die in Griekenland persoonlijk de schuld krijgt van de diepe economische crisis.

Georgiou wordt ervan beschuldigd dat hij het Griekse begrotingstekort over 2009 hoger heeft voorgesteld dan dat daadwerkelijk was. Daardoor zou Griekenland gedwongen zijn geweest om bij het IMF en de Europese partners de hand op te houden en drastisch te bezuinigen. Volgens de wet kan hij hiervoor een levenslange gevangenisstraf krijgen.  

Opgepoetste cijfers

Dat Georgiou pas in augustus 2010 de leiding kreeg over het bureau voor de statistiek, toen het eerste noodpakket aan Griekenland al was overgemaakt, blijft buiten beschouwing.

Net als het feit dat de begrotingscijfers die onder zijn leiding werden opgeleverd, stuk voor stuk werden goedgekeurd door het Europees bureau voor de statistiek, Eurostat. Een zeldzaamheid in de jaren voordat Georgiou aantrad, toen de term 'Greek statistics' synoniem was voor 'opgepoetste begrotingscijfers'.

Smaad 

Georgiou, die inmiddels in Washington woont, heeft alle reden om zich zorgen te maken. Dezelfde aanklager die nu besloten heeft dat de rechtszaak wegens plichtsverzuim helemaal over moet, heeft afgelopen zomer de zaak wegens landverraad opnieuw op de agenda weten te krijgen. Die zaak was al drie keer geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

En in juni werd Georgiou al veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijk in een derde rechtszaak, wegens smaad. De rechter oordeelde toen dat hij niet in een persbericht had mogen schrijven dat zijn voorganger ongeschikt was als getuige-deskundige, omdat die in de jaren voor 2010 zelf aantoonbaar met de cijfers had gesjoemeld.

Saillant detail: de rechter gaf in zijn vonnis wel aan dat Georgiou gelijk had. "Griekenland is het enige land in Europa waar je als je de waarheid spreekt wegens smaad veroordeeld kunt worden," verzucht een betrokkene.

Teleurstellend

Vanuit de Europese hoofdsteden hoeft Georgiou niet op veel steun te rekenen. Eurocommissaris Marianne Thyssen stak in augustus wel haar nek nog uit door de Griekse overheid op te roepen zijn statistici in bescherming te nemen, maar in Griekenland werd dat meteen gezien als een inmenging in de onafhankelijke rechtspraak van een EU-lidstaat.

Ook zijn Europese collega's hebben meermalen onverbloemd hun steun uitgesproken voor Georgiou. Ze hebben zelfs een crowdfundingactie opgezet om hem te helpen de juridische kosten te dragen.  

Het is verbazingwekkend en teleurstellend dat statistici politiek vervolgd worden binnen de Europese Unie.

Andreas Georgiou, oud-directeur bureau voor statistiek Griekenland

Georgiou zelf heeft van zijn advocaten het advies gekregen om geen interviews te geven, om zijn positie niet onnodig te verslechteren. In een reactie vanuit Washington zegt hij: "Het is verbazingwekkend en teleurstellend dat statistici politiek vervolgd worden binnen de Europese Unie."   

STER reclame