Tergooi Ziekenhuis in Hilversum Tergooi Ziekenhuis | Google Streetview

Ziekenhuis Hilversum erkent fouten bij dood jonge hockeyer

tijd van publicatie Aangepast

Het ziekenhuis Tergooi in Hilversum erkent dat er fouten zijn gemaakt bij de behandeling van een 21-jarige patiënt, die in november 2014 plotseling overleed in het ziekenhuis. "Tergooi betreurt het ten zeerste wat er heeft plaatsgevonden", zegt voorzitter Roorda van de raad van bestuur.

Hockeyer Rogier Mooij werd in 2014 met hevige pijn op de borst het ziekenhuis binnengebracht. Een halve dag later overleed hij, zonder dat hij door een specialist was gezien. Dat was niet goed, zegt Tergooi nu. Het ziekenhuis zegt dat er inmiddels afspraken zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat elke patiënt bij aankomst wordt gezien door een arts. 

Het incident werd destijds niet direct gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook dat had wel gemoeten, vindt Tergooi. Uiteindelijk deed de inspectie wel onderzoek en is er een zaak aangespannen tegen de betrokken longarts bij de tuchtrechter. Ook het Openbaar Ministerie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van het rapport van de inspectie.

'Zwijgcontract'

De meeste ophef in deze zaak ontstond over het 'zwijgcontract' dat was afgesloten met de nabestaanden. Zij zouden niet met de pers over deze zaak praten, in ruil voor geld. Het ziekenhuis zei steeds dat er wel een financiële regeling was getroffen, maar dat het geen zwijggeld was.

Tergooi zegt nu dat die overeenkomst beter niet gesloten had kunnen worden. "Achteraf bezien zijn we toch enigszins naïef geweest bij het formuleren ervan." Het ziekenhuis had steeds de intentie om goede afspraken te maken met de nabestaanden over de afwikkeling. "Belangrijkste lessen voor de toekomst zijn: duidelijker communiceren met direct betrokkenen, transparanter zijn en je beter rekenschap geven van de maatschappelijke opinie", staat in een persbericht van het ziekenhuis.

De kwestie in Tergooi was voor minister Schippers aanleiding om te onderzoeken of er een wettelijk verbod kan komen op zwijgcontracten in de zorg.

STER Reclame