Roemer: anonieme kritiek, daar koop ik niks voor

SP-leider Roemer vindt het buitengewoon laf dat leden van de Tweede Kamerfractie anoniem kritiek op hem leveren in een krant. "Het moge duidelijk zijn dat dit gedrag niet thuishoort bij deze partij. Deze mensen moeten zichzelf afvragen of ze wel bij de SP thuishoren." Hij heeft vandaag met alle veertien SP-Kamerleden apart gesproken in een poging het anonieme lek te vinden.

Het AD meldt vandaag dat de nood in de Tweede Kamerfractie kennelijk zo groot is, dat verschillende SP-Kamerleden op eigen initiatief de krant hebben benaderd om hun verhaal te doen.

Dat leidde tot een groot artikel waarin onder anderen twee anonieme Kamerleden geciteerd worden. Zij zeggen dat Roemer er niet in slaagt de fractie te leiden, "laat staan Nederland". Ze vrezen dat de SP flink gaat verliezen bij de verkiezingen in maart.

'Teleurgestelde mensen'

Roemer zegt dat het blijkbaar om teleurgestelde mensen gaat, "die het niet eens zijn met de keuzes die ik heb gemaakt". Hij doelt op de kandidatenlijst en op het uitstippelen van de campagnekoers.

Hij vindt dat de critici binnen de partij alle ruimte hebben gehad om invloed uit te oefenen op die keuzes. En op 14 januari is er nog een verkiezingscongres, waar de partijleden de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vaststellen.

Volgens hem is het de gewoonte bij de SP om dingen recht in elkaars gezicht te zeggen. "Dat moet ook, daar kan ik ook heel goed tegen", zegt hij. "Maar anonieme kritiek, daar koop ik niks voor."

Hij is het er niet mee eens dat hij geen goede leider is. "Dan had ik hier niet al zes jaar gezeten, dan hadden zich wel tegenkandidaten voor het lijsttrekkerschap gemeld, dan had niet 95 procent van de leden zich achter mij geschaard."

'Niet sterk' 

Kamerlid Leijten, nummer 2 op de SP-kandidatenlijst, denkt dat de critici deel uitmaken van een groepje SP'ers dat "keer op keer een andere koers wil varen".  "Deze mensen verliezen het keer op keer binnen de partij en dan proberen ze het anoniem via de krant. Niet sterk."

Het gaat om een groepje, waar ook fractievoorzitter De Kleijn van de SP in Rotterdam deel van uitmaakt. Hij levert als enige SP'er openlijk kritiek in het AD. SP-Kamerlid Van Raak zegt dat hij "heel hoog op de kandidatenlijst had gewild". 

En dat geldt volgens hem ook voor de andere mensen uit dit groepje. "Ze zijn daar niet geschikt voor bevonden, en dit laat zien waarom."

STER reclame