Evenveel fietsdoden als tien jaar geleden

Persbureau Heijtink

In 2015 zijn, vergelijkbaar met eerdere jaren, 185 fietsers omgekomen in het verkeer. Volgens een onderzoek van het CBS is het totaal aantal verkeersdoden de afgelopen jaren wel snel gedaald, maar blijft het aantal fietsers dat verongelukt sinds 2004 schommelen rond de 180 doden per jaar.

Vorig jaar kwamen 115 mannen en 70 vrouwen om het leven door een fietsongeluk. Bijna de helft van de fietsdoden tussen 2011 en 2015 was 75 jaar of ouder. De meeste dodelijke ongelukken met de fiets gebeurden onder werktijd, tussen twaalf en vier uur 's middags.

Bij ongeveer drie kwart van de fatale fietsongelukken ging het om een botsing met een rijdend voertuig. In de rest van de gevallen was de oorzaak een val van de fiets of een botsing met een stilstaand voorwerp.

STER Reclame