Omrop Fryslân/Alle Faber
In samenwerking met
Omrop Fryslân
NOS NieuwsAangepast

Wandelen in Friese natuurgebieden taboe door vogelgriep

Wandelen in natuurgebieden in Friesland is voorlopig taboe. Brandweer, gemeenten en politie in die provincie roepen iedereen op om op de openbare weg te blijven en niet de velden in te gaan om verdere verspreiding van vogelgriep te voorkomen.

Volgens Omrop Fryslân is het buitendijkse land voor het publiek afgesloten. De beheerders op Schiermonnikoog en in het Lauwersmeergebied bepalen zelf of daar nog mensen welkom zijn.

Vooral in het noordoosten van Friesland neemt het aantal gevallen van vogelgriep toe. Gisteren werden nog 27 dode smienten uit een sloot bij Bollingawier gevist.

Eenden en smienten

De afgelopen week zijn er tussen de 700 en 800 dode vogels in Friesland gevonden. Vooral smienten en andere eendensoorten, maar ook ganzen, steltlopers en een enkele roofvogel.

Waterschapsorganisatie Wetterskip Fryslân bespreekt met natuurorganisaties of er verder maatregelen genomen moeten worden tegen vogelgriep.

Advertentie via Ster.nl