ANP Xtra

Polen weg uit vakantiepark? Dan Nederlanders ook!

time icon Aangepast

Een Nederlands echtpaar heeft met zoveel succes bezwaar gemaakt tegen de permanente bewoning van een vakantiepark door Polen, dat ze nu zelf ook hun vakantiehuisje uit moeten. Dat meldt 1Limburg dat met de indiener van het bezwaar, Huub Schols, heeft gesproken. 

Het echtpaar Schols vroeg de gemeente Venray om een eind te maken aan het permanente verblijf van arbeidsmigranten, merendeels Polen, in de huisjes van park De Roekenbosch. In het bestemmingsplan staat dat de huisjes niet het hele jaar bewoond mogen worden.

De gemeente Venray stelde Schols in het gelijk en heeft de permanente bewoners gelast het park binnen een jaar te verlaten. Inclusief het echtpaar Schols. Wie in gebreke blijft, riskeert een boete van 10.000 euro. 

Gedogen

"We hebben onszelf eigenlijk in de voet geschoten", erkent Schols tegen 1Limburg. Hij denkt dat het weinig kansrijk is om een bezwaar tegen zijn eigen handhavingsverzoek in te dienen, en hoopt nu op uitstel van de vertrekmaatregel. 

Een Venrayse wethouder stuurt aan op uitstel, mits er voldoende steun onder de bevolking voor is. 

STER Reclame