Uitsnede uit de 'beslisboom' van de ACM ACM

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wil soepeler omgaan met afspraken tussen bedrijven die maatschappelijk breed gedragen zijn en de duurzaamheid ten goede komen.

De 'kip van morgen' (die een beter leven heeft dan de plofkip) en een akkoord over het sluiten van de vijf oudste kolencentrales van Nederland zijn twee duurzame initiatieven waar de ACM de afgelopen jaren tegen geadviseerd heeft.

Kritiek

In beide gevallen ging het om afspraken die bedrijven hadden gemaakt in strijd met de mededingingswet. Het kwam de ACM op veel kritiek te staan, omdat de afspraken niet in eerste instantie bedoeld zouden zijn om de winsten van bedrijven op te krikken ten koste van andere partijen, maar om het dierenwelzijn en het milieu te verbeteren.

De ACM komt naar aanleiding van onder meer deze incidenten met nieuwe uitgangspunten. De toezichthouder zegt te zien dat steeds meer ondernemers zulke afspraken willen maken en de ACM wil hen tegemoetkomen. De wet verandert niet, maar de ACM gaat die ruimer toepassen.

Het is de vraag of de 'kip van morgen' en afspraken over de sluiting van kolencentrales er in hun huidige vorm waren gekomen onder de nieuwe aanpak. Zo zaten er bij 'de kip van morgen' geen consumentenorganisaties aan tafel.

STER reclame