Referendum in Rotterdam niet geldig, opkomst te laag

Aangepast
ANP

Het referendum in Rotterdam is ongeldig. Bij de raadpleging van de bevolking over het woningbeleid zijn niet genoeg mensen gaan stemmen om de opkomstdrempel te halen. Bij het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur bleek dat de opkomst niet hoger was dan 16,9 procent. De drempel lag op 30 procent. 

De opkomst was met 25 procent het hoogst in Rotterdam Centrum. In Hoek van Holland en Rozenburg ging niet meer dan 10 procent stemmen.

Inwoners van Rotterdam konden in een raadgevend referendum voor of tegen de bouw van betere, duurdere huurwoningen stemmen. Wethouder Schneider (Leefbaar Rotterdam) wil de stad aantrekkelijker maken voor mensen met midden- en hogere inkomens. Hij wil de armoede terugdringen en de stad leefbaar en veilig houden.

De vraag op het stemformulier luidde: Bent u voor of tegen de Woonvisie? Van de mensen die wel gingen stemmen was volgens de voorlopige uitslag 71 procent tegen het plan.

Betaalbare huurwoningen

Schneider kan nu ongehinderd verder met zijn plan om 15.000 oude woningen te slopen en er 10.000 te renoveren. Tegenstanders van deze 'Woonvisie' voeren aan dat er 20.000 betaalbare woningen verdwijnen, terwijl er al een tekort aan is. Ze pleiten voor het behoud van zoveel mogelijk goedkopere huurwoningen. 

"Ik heb tegen gestemd, omdat ik vind dat het college met deze woonvisie zijn eigen bevolking verloochent, en dat vind ik slecht", zei een van de kiezers in het stembureau in het stadhuis van Rotterdam. Volgens haar leeft de problematiek wel, maar is de vraagstelling te neutraal. "Dat schrikt veel mensen af." Ze denkt dat de meeste mensen zich niet in de plannen hebben verdiept.

Het referendum heeft Rotterdam 1,6 miljoen euro gekost.

STER Reclame