Slopen in de Rotterdamse Staringbuurt ANP

De opkomst bij het referendum in Rotterdam over het woningbeleid is laag. Om 14.30 uur was 8 procent van de stemgerechtigden komen opdagen. Bij het referendum over Oekraïne in april, waar de opkomst uiteindelijk 25 procent was, was er rond het middaguur een opkomst van 7,4 procent.

Zowel in Rotterdam als in Arnhem kan de bevolking vandaag naar de stembus voor een raadgevend referendum. In beide steden gaat het over wonen.

Rotterdammers mogen zich uitspreken over de vraag of er betere, duurdere huurwoningen moeten komen. 

Wethouder Schneider (Leefbaar Rotterdam) wil de stad aantrekkelijker maken voor mensen uit de midden- en hogere-inkomensgroepen. Hij zegt de armoede te willen terugdringen en de stad leefbaar en veilig te willen houden. Dat wil hij bereiken door 15.000 woningen te slopen en er 10.000 te renoveren.

Tegenstanders van deze 'Woonvisie' verzetten zich tegen sloop. Ze zeggen dat er 20.000 betaalbare woningen verdwijnen en pleiten voor het behoud van zo veel mogelijk goedkopere huurwoningen. Volgens hen verdwijnen er daar te veel van, terwijl er al een tekort is in dat segment.

Er zijn in Rotterdam een kleine 500.000 stemgerechtigden. Voor het referendum geldt een kiesdrempel van 30 procent. Er kan worden gestemd tot 21.00 uur en de voorlopige uitslag wordt verwacht rond 23.00 uur.

Wel of niet slopen voor nieuwbouw?

Polder

In Arnhem gaat het om de vraag of er in een klein deel van de polder Stadsblokken-Meinerswijk, op de zuidelijke oever van de Rijn, huizen mogen worden gebouwd. De gemeente wil eigenaar Kondor Wessels Projecten toestemming geven om 1 procent van het gebied te bebouwen.

Maar daar bestaat weerstand tegen: de gelegenheidsorganisatie Burger Coalitie Arnhem van milieuactivisten en andere tegenstanders heeft het referendum afgedwongen. Zij willen dat de polder bestemd blijft voor natuur en recreatie.

Ook in Arnhem gaat het dus om een raadgevend referendum, maar een meerderheid van de gemeenteraad heeft al gezegd de uitslag te zullen respecteren. Om 14.00 uur was de opkomst in Arnhem 9 procent.

Daar is waarschijnlijk rond 21.00 uur duidelijk wat de uitkomst van het referendum is.

STER reclame