'Dossiers van Europol over Hofstadgroep gelekt'

Samir A. van de Hofstadgroep na zijn vrijlating in 2005 ANP

Vertrouwelijke dossiers van de Europese politieorganisatie Europol zijn voor iedereen toegankelijk geweest via internet. Volgens het onderzoeksprogramma Zembla gaat het om 700 pagina's over terrorisme. Onder meer informatie over de Hofstadgroep was voor iedereen in te zien. 

De dossiers zijn door een Nederlandse werknemer van Europol tegen de regels in mee naar huis genomen. Ze kopieerde de bestanden naar een onbeveiligde netwerkschijf die was verbonden met internet. 

Analyses

Het gaat vooral om analyses van terroristische organisaties. Ook staan er honderden namen en telefoonnummers in van mensen die met terrorisme in verband worden gebracht. De meeste documenten komen uit de periode van 2006 tot 2008. 

Er zijn ook documenten gelekt die te maken hebben met de aanslagen in Madrid in 2004 en verijdelde aanslagen op vliegtuigen met vloeibare vloeistoffen. Maar er worden ook meerdere terrorisme-onderzoeken genoemd die nooit in de openbaarheid zijn gekomen.   

Niet openbaar

Of anderen dan medewerkers van Zembla de documenten ook hebben ingezien is niet duidelijk, maar Europol acht de kans na eigen onderzoek klein. De organisatie heeft in acht Europese lidstaten onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van het lek.  

Het valt niet uit te sluiten dat mensen die in de stukken genoemd worden nu nog steeds onderdeel van een lopend onderzoek zijn. Het programma maakt de stukken daarom niet integraal openbaar en noemt ook geen namen.

STER Reclame