AFP

De Tweede Kamer is tegen het opschorten van de toetredingsgesprekken van de Europese Unie met Turkije. Een motie van de SP om de onderhandelingen tijdelijk te staken, kreeg wel veel steun, maar de regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositionele fractie Kuzu/Öztürk stemden ertegen. Daarmee werd de motie met een kleine meerderheid verworpen.

Volgens indiener Van Bommel van de SP en veel anderen heeft Turkije in de nasleep van de mislukte coup de beginselen van rechtsstaat en democratie overboord gegooid en moeten daarom als signaal de gesprekken worden gestaakt. De SP benadrukt dat het de partij niet gaat om het helemaal stoppen met de besprekingen, maar alleen om het opschorten.

Minister Koenders ontraadde de motie vorige week. Hij heeft ook veel kritiek op de ontwikkelingen in Turkije, maar volgens hem moeten "kanalen open worden gehouden" en is het nog te vroeg voor conclusies over de gesprekken over toetreding.

VVD-Kamerlid Ten Broeke voegde daar vandaag aan toe dat het nu opschorten van de onderhandelingen zou betekenen dat de EU geen invloed meer heeft op de gebeurtenissen in Turkije. "Dan doe je precies wat president Erdogan graag zou willen; dan kan hij Europa de schuld geven van de situatie in Turkije. Bovendien is het ook in het Nederlandse belang dat de Turken zich houden aan de vluchtelingendeal."

STER reclame