Oud-topambtenaar leidt onderzoek naar declaratieschandaal politie

Bouman en Opstelten bij een demonstratie na de aanslag op Charlie Hebdo ANP

Oud-topambtenaar Maarten Ruys gaat het onderzoek leiden naar het declaratieschandaal rond de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie. Hij moet van minister Van der Steur onder meer de rol van voormalig korpschef Bouman en oud-minister Opstelten onderzoeken. 

Spil in het schandaal is ex-COR-voorzitter Frank Giltay. De huidige korpschef Akerboom heeft aangifte tegen hem gedaan vanwege valsheid in geschrifte, verduistering en oplichting. Giltay zou voor tonnen hebben gerommeld met declaraties. Hij had binnen de politie de bijnaam de zonnekoning

Persoonlijke lening?

Toenmalig korpschef Bouman zou een oogje hebben dichtgeknepen in ruil voor steun van de COR bij de grootscheepse reorganisatie die hij moest doorvoeren. De commissie zal ook nagaan of het klopt dat ​Bouman een persoonlijke lening heeft verstrekt aan Giltay, zoals ​De Telegraaf eerder meldde.

Ruys begint op 1 december. Hij was jarenlang secretaris-generaal op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en was in 2014-2015 ​interim-voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Onderzoeksvragen van de commissie: 

1) Wat is de betrokkenheid van de voormalig korpschef geweest bij beslissingen ten aanzien van en het houden van toezicht op de financiën van de Centrale Ondernemingsraad? 

2) Heeft de handelwijze van de voormalig korpschef inzake de financiën dan wel anderszins in zijn relatie tot de (voorzitter van de) COR invloed gehad op de besluitvorming c.q. advisering door de COR en zo ja, welke?  

3) Welke kennis en rol hadden de (voormalig) minister van Veiligheid en Justitie en/of zijn departement ten aanzien van het onder A en B genoemde? Over welke kennis behoorde de (voormalig) minister van Veiligheid en Justitie vanuit zijn verantwoordelijkheid te beschikken?

STER Reclame