Een meetstation van het RIVM in Utrecht ANP

De Nederlandse luchtkwaliteit scoort nog altijd slecht in vergelijking met andere Europese landen. De hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht is bijna nergens zo hoog. Alleen in Duitsland is meer gemeten, schrijft het Europees Milieu Agentschap (EMA). Vorig jaar scoorden ook België, Italië, Zweden en Slowakije slechter dan Nederland.

De belangrijkste bron van stikstofdioxide is uitstoot door het verkeer. Blootstelling daaraan kan leiden tot een verminderde longfunctie, een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen, en een verhoogd infectie-risico. 

Volgens het EMA-rapport telt Nederland jaarlijks 1820 gevallen van voortijdig overlijden door een te hoge concentratie stikstofdioxide in de lucht.

Fijnstof

Het aantal voortijdige overlijdens als gevolg van fijnstof ligt nog hoger: 11.350, maar de uitstoot blijft ver achter bij die in veel andere Europese landen. Wat fijnstof betreft zijn de Polen en Bulgaren het slechtste af.

Het Europees Parlement stemde vandaag in met nieuwe regels over luchtkwaliteit, die het aantal vroegtijdige sterfgevallen in 2030 moeten halveren.

STER reclame