ANP

Een handgeschreven gedicht van Anne Frank is voor 140.000 euro geveild bij het veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem. De startprijs was 30.000 euro. Wie het heeft gekocht, is niet bekend.

Anne Frank schreef het gedicht op 28 maart 1942, vlak voordat ze met haar familie onderdook. Het stond geschreven in het poëziealbum van Christiane van Maarsen. Dat was de oudere zus van Jacqueline van Maarsen, haar beste vriendin.

Het gedicht bestaat uit acht regels. De eerste vier regels zijn geciteerd uit het tijdschrift Het Ros Beiaard van 10 april 1938. "Beste Cri-Cri, hebt ge uw werk niet goed gedaan, kostbare tijd verloren, grijp opnieuw de arbeid aan, beter dan te voren." Het gedicht wordt afgesloten met de woorden "Ter herinnering aan Anne Frank".

STER reclame