ANP

De ChristenUnie, Omroep Max en Ouderenbond KBO-PCOB pleiten voor een 'zilveren stembusakkoord'. Ze vinden dat de samenleving ouderdom vaak onvoldoende waardeert en dat ouderenzorg wordt bekeken als een kostenpost. Om ervoor te zorgen dat ouderen een volwaardige plaats hebben in de samenleving moeten maatschappelijke organisaties en politiek de handen ineen slaan, vinden ChristenUnie-leider Segers, Omroep Max-voorman Slagter en KBO-PCOB-directeur Vanderkaa.

De drie doen allerlei voorstellen om te voorkomen dat mensen hun leven als voltooid gaan ervaren. Dat betekent overigens niet dat ze hetzelfde denken over het kabinetsplan om stervenshulp bij een voltooid leven toe te staan. Ze verschillen daarover onderling van mening. Maar ze zijn het erover eens dat achter de term 'voltooid leven' veel leed schuilgaat, dat niet door een wet of een pil kan worden opgelost.

ChristenUnie, Max en KBO-PCOB willen onder meer dat er een bewindspersoon komt om ouderenbeleid te coördineren. Verder moet de focus verschuiven van kwaliteit van zorg naar kwaliteit van leven en moet er meer worden gedaan om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen, bijvoorbeeld door initiatieven om mensen samen te laten eten. Ze pleiten ook voor een ruimere verlofregeling voor mantelzorgers en voor meer aandacht voor 'zingeving' op hoge leeftijd.

De drie initiatiefnemers benadrukken dat de voorstellen voor het stembusakkoord nog maar een concept zijn. "Het is niet in beton gegoten; we nodigen iedereen uit ideeën in te brengen", zegt Segers.

STER reclame