De kerncentrale in Borssele, onderdeel van Delta ANP

De rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van de kerncentrale in Borssele en houdt die goed in de gaten, zegt minister Kamp. Dat de eigenaren - de provincie Zeeland en negentien gemeenten in Zeeland en Noord-Brabant - financiële problemen hebben, verandert dat niet.

Kamp: "De veiligheid van de kerncentrale staat op geen enkele manier ter discussie." Ook minister Dijsselbloem benadrukt dat het kabinet geen enkel risico neemt. "Zeggen dat dat wel zo is, is onnodig burgers ongerust maken."

Zware last

De discussie is weer opgelaaid nadat de gesprekken tussen het kabinet en de provincie Zeeland over een oplossing van de geldproblemen waren gestrand. De provincie Zeeland wees een financieringsaanbod van het kabinet af omdat de financiële risico's te groot zouden zijn. Het kabinet blijft erbij dat het een reëel aanbod was. 

"Ze moeten in Zeeland nu iets anders bedenken", zegt Kamp. "En wij moeten zien of dat voldoende ruimte biedt om de kerncentrale te kunnen onderhouden."

Minister Dijsselbloem denkt dat het aanbod is afgewezen omdat de provincie en gemeenten gelijk hopen te krijgen van de rechter. In een tussenvonnis heeft het gerechtshof Amsterdam uitgesproken dat de kerncentrale misschien een te zware last is voor de provincie en dat het Rijk moet meebetalen.

Eerder concludeerde een commissie onder leiding van oud-premier Balkenende ook al dat de rijksoverheid de financiële risico's van de kerncentrale moet overnemen.

Veel geld

Maar het kabinet vindt dat de geldproblemen overdreven worden. "Achter de kerncentrale zit ook aandeelhouder RWE, dat is een groot Duits energiebedrijf", zegt Kamp. Ook Dijsselbloem zegt dat in het Zeeuwse energiebedrijf Delta nog veel geld zit. De provincie en gemeenten zijn aandeelhouders van Delta.

Zeeland plaatst een kanttekening bij de opmerkingen van Dijsselbloem. In de Statenvergadering van de provincie Zeeland zei gedeputeerde Schönknecht dat de provincie dertig jaar financiële misère tegemoet gaat als de rijksoverheid niet meebetaalt. Alle politieke partijen in de provincie vinden dat de Tweede Kamer nu moet ingrijpen.

Zeeland en de negentien gemeenten gaan binnenkort weer om tafel om een nieuwe strategie te bedenken. Het kabinet is bereid om daarna verder te praten. "Mijn deur staat zonder meer open", zegt Dijsselbloem. 

Kabinet: veiligheid kerncentrale Borssele niet in het geding

STER reclame