Banken willen met het systeem IDIN klanten ook laten inloggen bij de Belastingdienst ANP

De Tweede Kamer vreest dat de belastinggegevens van gebruikers van de banken-DigiD niet goed beveiligd zijn. De VVD, PvdA, CDA en D66 zetten vraagtekens bij de veiligheid van het inlogsysteem IDIN waarmee banken hun cliënten de kans geven ook in te loggen bij de Belastingdienst en webwinkels.

De partijen vinden dat er eerst een wettelijke regeling moet komen om de veiligheid van nieuwe inlogsystemen bij de overheid en andere instellingen te waarborgen. Die wet is op zijn vroegst in de loop van 2017 klaar en dan moeten de Tweede en Eerste Kamer er nog mee instemmen. 

Spelregels

Regeringspartij VVD wil van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de garantie dat de belastinggegevens van de inloggende klanten niet door anderen, bijvoorbeeld de bank, te zien zijn. "De veiligheid en de betrouwbaarheid van het inlogsysteem moeten gegarandeerd zijn", aldus VVD-Kamerlid De Caluwé. De PvdA wil weten wat er precies met de data gebeurt die banken in handen krijgen.

 "Aan welke spelregels moeten de banken zich nu houden om te voorkomen dat de privacy van burgers te grabbel wordt gegooid"?", vraagt D66-Kamerlid Koşer Kaya. CDA vraagt zich af of Plasterk "under control" is. 

"Hoe voorkomen we dat er massaal op een onveilige manier wordt ingelogd bij de Belastingdienst?

VVD-Kamerlid De Caluwé

Maar Plasterk deelt de zorgen van de Kamer niet. Hij zegt dat de banken-inlog op kleine schaal gebruikt zal worden. Met de Belastingdienst is voor 2017 een grens van 30.000 gebruikers afgesproken. "De veiligheid is voldoende voor een kleinschalige pilot", zegt de minister.

Kosten drukken

Ook is hij niet verbaasd over de plannen van de banken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is al langer bezig met de uitbreiding van de elektronische ID-systemen voor overheidssites. Om de kosten te drukken is daarbij het bedrijfsleven, zoals de banken, gevraagd nieuwe systemen te ontwikkelen om gebruikers meer keuzes te bieden. 

De banken en andere partijen hebben eind september hun ideeën openbaar gemaakt. Afspraak was wel dat Tweede Kamer de regels rond veiligheid van de privacygevoelige informatie in een wetsvoorstel zou vastleggen.

Nu de wet er nog niet is, willen de banken al aan de slag. Plasterk houdt het project niet tegen. "Ja, ik ben under control. We laten de banken maar op kleine schaal toe." Eind december stuurt hij een brief naar de Tweede Kamer over de veiligheidseisen voor de privégegevens van zo'n 12 miljoen Nederlanders.

STER reclame