NOS | Annemieke van Put

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft de Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd te onderzoeken of het Belgische bedrijf achter de NIP-test de gegevens van de zwangere vrouwen mag gebruiken voor commerciële doeleinden.

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die bij de test melden dat er kanker in hun familie voorkomt later worden benaderd voor een preventieve kanker-screening. Daarmee overtreedt Gendia, het Belgische bedrijf achter de test, volgens experts de privacywetgeving. 

"Dit zou in Nederland niet kunnen en dat is niet voor niets", zegt Schippers. "Ik kan me voorstellen dat het in België ook niet mag, maar daar ben ik onvoldoende van op de hoogte."

Druk uitoefenen

De minister wijst erop dat iedereen die zich laat behandelen of testen in het buitenland onder de wetgeving en het toezicht van het betrokken land valt. "Het enige wat ik in zo'n situatie kan doen, is onze toezichthouders vragen contact op te nemen met dat land en druk uit te oefenen."

Schippers neemt geen contact op met de Belgische minister van Volksgezondheid zolang ze niet weet hoe de regels daar in elkaar zitten. Ze wacht eerst het juridisch onderzoek af.

Per 1 april 2017 is de NIP-test in Nederland beschikbaar voor alle zwangeren. Vanaf dan mogen Nederlandse laboratoria, die dus onder de Nederlandse regelgeving vallen, de test uitvoeren. Dat kan niet versneld worden, zegt de minister.

Minister Schippers laat privacy-schending NIPT onderzoeken

STER reclame