Reuters

Dat blanke, laagopgeleide mannen uit kleinere plaatsen in grote meerderheid op Donald Trump hebben gestemd is duidelijk. Maar dat gegeven alleen verklaart niet de verkiezingswinst van Trump. Een aantal opmerkelijke feiten die exit polls en de voorlopige uitslag laten zien. 

Ongeveer evenveel Latijns-Amerikaanse kiezers stemden op Trump als op Romney

Ondanks de negatieve uitlatingen van Trump over latino’s, stemde volgens de exit poll toch nog 29 procent van de Latijns-Amerikaanse kiezers op Trump. Dat is vergelijkbaar met het percentage latino’s dat in 2012 op Mitt Romney en in 2008 op John McCain stemde.

Clinton lijkt dus weinig te hebben geprofiteerd van het anti-Trump-sentiment in de latino-gemeenschap. Een mogelijke verklaring ligt in het feit dat volgens een exit poll van NBC News 46 procent van de geïnterviewde latino-kiezers de economie als een van de belangrijkste verkiezingsthema’s noemt, 20 procent terrorisme en slechts 19 procent immigratie.

NOS

Meer hoogopgeleide blanken stemden op Trump

Niet alleen laagopgeleide blanken, maar ook hoogopgeleide blanken (blanke kiezers met een ‘college degree’) stemden eerder op Trump dan op Clinton. Wel was het percentage hoogopgeleide blanken dat op een Republikein stemde lager dan de vorige verkiezingen.

Bij niet-blanke hoogopgeleiden won Clinton overigens met een overgrote meerderheid van 71 procent, maar deze groep mensen vormt een veel kleiner percentage van het electoraat.

NOS

Minder mensen stemden op Trump dan op McCain en Romney

Hoewel nog niet alle stemmen zijn geteld is al zeker dat het opkomstpercentage lager is dan tijdens de laatste drie verkiezingen. In vergelijking met de vorige twee Republikeinse presidentskandidaten heeft Trump minder Republikeinen naar de stembus gekregen dan Romney, en een vergelijkbaar aantal als McCain. Dat hij in tegenstelling tot zijn twee voorgangers wel heeft gewonnen, komt mede doordat Clinton beduidend minder kiezers wist te mobiliseren dan Obama. 

Dat zegt overigens meer over de prestatie van Obama dan over Clinton. Clinton staat na Obama op de tweede plaats als het gaat om het aantal kiezers dat ooit heeft gestemd op een Democratische kandidaat. Daarbij moet worden opgemerkt dat ook het aantal stemgerechtigden elk jaar toeneemt.

NOS

STER reclame