Een meting van de uitstoot van een auto EPA

De verhoging van de maximumsnelheid op autosnelwegen heeft maar een beperkt effect op de luchtkwaliteit. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma op basis van een analyse van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Tweede Kamer. Volgens Dijksma komt het per saldo beperkte gevolg onder meer doordat auto's steeds schoner worden.

Het RIVM heeft op een groot aantal punten onderzocht langs snelwegen waar de snelheid naar 130 kilometer is verhoogd. Op 84 procent van die punten pakken de concentraties stikstofdioxide dit jaar lager uit dan vorig jaar. 

Op 5,5 procent van de onderzochte locaties zijn de concentraties juist iets gestegen, maar volgens Dijksma overschrijden de concentraties nergens de normen. Ze ziet geen aanleiding de maximumsnelheid aan te passen.

Wegen in steden

Langs een aantal drukke wegen binnen de steden is de concentratie stikstof nog wel te hoog. Het ging vorig jaar om een kleine tien kilometer aan wegen.

De staatssecretaris schrijft dat de kwaliteit van de lucht de afgelopen jaren aanzienlijk is verbeterd en dat bijna alle knelpunten zijn opgelost. Maar ze wil zich blijven inzetten om de kwaliteit verder te verbeteren.

STER reclame