Nicola Sturgeon - eerste minister Schotland ANP

De regering van Schotland vraagt de hoogste Britse rechter, het Supreme Court, te voorkomen dat premier Theresa May de brexitgesprekken met de Europese Unie begint zonder toestemming van het Schotse parlement. Dit kan een nieuwe tegenslag zijn voor de premier, die hoopte op een snel afscheid van de EU.

Schotland is tegen een brexit en zoekt naar mogelijkheden om uittreding uit de Europese Unie te voorkomen. De eerste minister van Schotland, Nicola Sturgeon, vindt dat de democratische wensen van de Schotten en het nationale parlement niet zo maar aan de kant kunnen worden geschoven, alsof die er niet toe doen. In Schotland stemde een ruime meerderheid van de kiesgerechtigden, 62 procent, tegen een brexit.

Hoger beroep

De Britse regering is inmiddels naar de hoogste rechtbank gestapt om de uitspraak door het High Court van vorige week ongedaan te krijgen. Het hof oordeelde dat het parlement moet instemmen met het moment waarop Artikel 50 in werking treedt, oftewel het begin van de onderhandelingen om los te komen van de Europese Unie.

De rechtszaak bij het High Court was aangespannen door een groep burgers die vindt dat de Britse regering alleen met steun van het parlement kan beslissen wanneer het land de onderhandelingen begint over uittreding uit de Europese Unie.

Schotland wil zich bij hen aansluiten, om voor elkaar te krijgen dat ook het Schotse parlement een stem krijgt.

premier Theresa May ANP

Premier May wil op 31 maart artikel 50 van het Verdrag van Lissabon in werking stellen. Daarmee begint het proces van twee jaar onderhandelen over hoe Groot-Brittannië zich losmaakt van de EU en omgekeerd. Ze is ervan overtuigd dat die datum nog steeds kan worden gehaald.

Tot dusver vond premier May dat de regering zonder parlementaire goedkeuring kon opereren omdat de brexit de uitkomst is van een referendum en de regering daarmee de wil van het volk zou uitvoeren.

Ze had bovendien gehoopt dat ze zonder bemoeienis van het parlement de onderhandelingen met Brussel zou kunnen voeren. Dan zou ze niet haar onderhandelingspositie hoeven vrij te geven.

Camera's in de rechtszaal

De hoogste rechtbank, de Supreme Court heeft bekendgemaakt dat de rechtszaak dient van 5 tot en met 8 december. Om het belang ervan te onderstrepen, zijn alle elf rechters bij de zitting. Ook komen er camera's in de rechtszaal, zodat geïnteresseerden het verloop kunnen volgen via internet.

De uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. Als de regering opnieuw verliest, betekent het dat het parlement tijd moet krijgen om over de uittreding te praten en toestemming te geven.

Schotland zoekt naar mogelijkheden om een brexit te blokkeren. De Britten stemden in juni met 52 procent voor, in Schotland een minderheid 38 procent.

Sturgeon is de leider van de Scottisch National Party die voor onafhankelijkheid van Schotland is. Ze heeft al aangekondigd dat ze mandaat bij de kiezers wil halen om de procedure voor onafhankelijkheid weer in te zetten. Volgens haar willen de Schotten niet uit de EU met zijn interne markt van 500 miljoen mensen.

STER reclame