ANP

De Tweede Kamer wil een onderzoek naar de schadelijke gevolgen van lachgas. Het kabinet zou ook moeten bekijken of de verkoop van het gas aan jongeren kan worden beperkt. 

De Kamer nam hierover een motie aan van PvdA-Kamerlid Volp. Volgens haar is er te weinig kennis over de gevolgen van veelvuldig en langdurig gebruik van lachgas en herhaaldelijk kortdurend zuurstofgebruik op jonge leeftijd.

Effect op gezondheid

De Kamer benadrukt dat veel jongeren lachgas gebruiken: 8 procent heeft dat ooit gedaan en 2 procent in de afgelopen maand. In de motie staat verder dat lachgas makkelijk verkrijgbaar is en vaak wordt aangeboden voor gebruik op een andere manier dan waar het voor is bedoeld. 

Staatssecretaris Van Rijn verwees vorige week naar eerder onderzoek: de uitkomst daarvan was dat bij doorsnee recreatief gebruik geen ernstige effecten op de gezondheid zijn te verwachten. Maar ook de staatssecretaris wil meer weten over de gevolgen, vooral op de langere termijn. 

STER reclame