Vogelbescherming klaagt Nederland aan in Brussel

Aangepast
Grutto Fred Vloo / Wikimedia Commons

Vogelbescherming Nederland dient bij de Europese Commissie een klacht in tegen de Nederlandse overheid. De dierenbeschermingsorganisatie wil afdwingen dat staatssecretaris Van Dam extra geld uittrekt voor weidevogelbeheer.

Het gaat al decennia slecht met weidevogels als de grutto, de kievit en de scholekster. Daarom riep een Kamermeerderheid het kabinet vorig jaar op om een reddingsplan te maken. 

Boeren

Van Dam kwam vervolgens met een systeem waarbij collectieven van onder anderen boeren het weidevogelbeheer uitvoeren onder regie van de provincies. Vorige week stelde de staatssecretaris in een eerste evaluatie "een kwaliteitsslag" vast en zei tegelijkertijd dat hij niet van plan is om extra geld uit te trekken voor de weidevogels.

Dat is de Vogelbescherming in het verkeerde keelgat geschoten. "Het is een plan zonder concrete doelstellingen, acties en extra financiële middelen. Een plan dat niet gaat werken", zegt de organisatie.

Het leefgebied voor weidevogels blijft afnemen en er is een schrikbarend snelle daling van bijvoorbeeld het aantal grutto's in Nederland, vindt de Vogelbescherming. Boeren moeten volgens de actiegroep meer geld krijgen om hun land geschikt te maken voor weidevogels.

Subsidies

De organisatie richt zich nu tot Brussel omdat Nederland inbreuk zou maken op verschillende Europese afspraken. Bovendien heeft Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid binnen Europa: omdat een groot deel van de Europese weidevogelpopulatie in Nederland broedt, gaan er veel Europese weidevogelsubsidies naar Nederland.

De Vogelbescherming hoopt dat de klacht ertoe leidt dat de Europese Commissie Nederland verplicht om "alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen". De organisatie zegt dat de procedure uiteindelijk kan leiden tot een veroordeling door het Europese Hof van Justitie.

De zaak kan weleens jaren duren, zegt de Vogelbescherming. De organisatie hoopt dat de overheid voor het einde van de procedure maatregelen neemt om weidevogels en de broedgebieden te beschermen.

Een woordvoerder van staatssecretaris Van Dam zegt de zaak af te wachten. Ze wijst er wel op dat op 1 januari nieuw beleid is ingegaan en dat het te vroeg is om nu al conclusies te trekken. Bovendien gaat op 1 januari 2017 de nieuwe Natuurwet in, zegt ze. Dan gaan er meer verantwoordelijkheden naar de provincies. 

Morgenochtend debatteert de Tweede Kamer met Van Dam over de weidevogels. 

STER Reclame