Gemeente scheldt schuld MVV kwijt

Aangepast

De gemeenteraad van Maastricht heeft ingestemd met het kwijtschelden van een schuld van 1,7 miljoen euro aan MVV.

De club uit de Jupiler League is daarmee van de ondergang gered.

Burgemeester en wethouders komen terug op een eerder raadsbesluit, dat behelsde dat de schuld pas kwijtgescholden wordt als MVV geen andere schuldeisers meer heeft. De club is daar niet helemaal in geslaagd: er staat bij zes crediteuren nog 66.000 euro open.

Een ruime meerderheid van de raad (34 stemmen voor, vijf tegen) streek toch met de hand over het hart om een einde te maken aan de jarenlange discussie over de steun aan de club.

STER Reclame