De monumentale Vechthoeve, beter bekend als het Pippi Langkoushuis, moest in 2013 worden verplaatst vanwege de aanleg van een brug ANP

De Tweede Kamer is zeer kritisch over het kabinetsplan om de belastingaftrek voor het onderhoud van monumentale panden te schrappen. Oppositiepartijen vrezen voor verval van het culturele erfgoed, omdat de eigenaren de hoge kosten voor het onderhoud van een Rijksmonument niet meer kunnen opbrengen. Maar ook de regeringspartijen VVD en PvdA hebben nog veel vragen. 

Minister Bussemaker (Cultuur) en staatssecretaris Wiebes (Financiën) maakten op Prinsjesdag bekend dat ze de monumentenaftrek met ingang van 2017 willen schrappen. De regeling zou gevoelig zijn "voor fouten en onbedoeld gebruik". Met andere woorden: er worden volgens hen te vaak kosten opgevoerd die niet onder onderhoud vallen, maar bijvoorbeeld eerder het comfort van de bewoners verbeteren. 

2000 euro

In plaats van de belastingaftrek komt er een subsidieregeling, waarbij de eigenaren van monumentale panden per onderhoudsbeurt een vergoeding kunnen aanvragen. Die regeling gaat in 2017 meteen in, maar de eerste twee jaar is er sprake van een overgangsregeling die nog wat losser is. In 2019 moet er een nieuw, herijkt systeem zijn voor de onderhoudskosten van monumenten. 

Klein onderhoud, voor minder dan 2000 euro, wordt niet meer vergoed. Alleen al dat besluit moet ervoor zorgen dat de groep subsidieaanvragers fors afneemt, van 14.000 naar 6000.

'Ordinaire bezuiniging'

De oppositie in de Tweede Kamer ziet het afschaffen van de monumentenaftrek als een "ordinaire bezuiniging". Partijen als D66, CDA en SP vrezen dat eigenaren monumenten laten verslonzen omdat ze de vaak hoge kosten voor bijzonder materiaal of een gespecialiseerde vakman niet meer kunnen opbrengen. Daarmee zou de toekomst van "ons cultureel erfgoed" op het spel staan. 

VVD en PvdA zijn vooral kritisch over de snelheid van het kabinet. Het schrappen van de aftrekpost werd in september aangekondigd, een kleine vier maanden voordat het zover is. Ze vragen zich af of eigenaren niet te veel overvallen worden.

De maatregel zal morgen weer in de Tweede Kamer aan de orde komen bij het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2017 van staatssecretaris Wiebes. 

D66-Kamerlid Van Weyenberg heeft bij de onderhandelingen over de begroting van Cultuur, vorige week, een voorstel ingediend om het plan uit de begroting voor 2017 te schrappen. Over dat voorstel zal de Tweede Kamer waarschijnlijk deze week stemmen. 

STER reclame