Staatssecretaris Wiebes ANP

Bij de Belastingdienst is meer uitgegeven zonder de juiste procedures te volgen dan eerder gemeld. Ook loopt Nederland achter met de informatie-uitwisseling waarover met andere EU landen afspraken zijn gemaakt. En door het hoge aantal bezwaren heeft de dienst moeite om die op tijd weg te werken.

Dat staat te lezen in het halfjaarbericht van de Belastingdienst, dat vrijdagavond naar de Kamer is gestuurd. Staatssecretaris Wiebes stelde de dienst vorige maand al onder curatele vanwege de vele problemen.

38 miljoen

Bij de Belastingdienst wordt momenteel de bezem door het projectmanagement gehaald. Maar daarbij komen nog wel lijken uit de kast.

In een Kamerbrief meldde Wiebes vorige week al dat de dienst voor vijf projecten verplichtingen was aangegaan zonder de benodigde toestemming. Uit het halfjaarbericht dat hij naar de Kamer heeft gestuurd blijkt het inmiddels om een bedrag van 38 miljoen te gaan.

Uitwisseling

Dit is niet de enige tegenvaller. Wiebes meldt ook dat het Nederland niet gaat lukken om binnen de gestelde tijd mee te werken aan de informatie-uitwisseling met de EU en OESO. Hierover zijn vorig jaar afspraken gemaakt.

Dit zou komen doordat Nederland zoveel regelingen heeft getroffen met bedrijven, zogenaamde rulings, dat er simpelweg te veel werk te verzetten is om dit mogelijk te maken. De vertraging zal worden gemeld aan de Europese Commissie en de OESO. Intussen werkt de Belastingdienst aan de mogelijkheid om het proces te versnellen.

Ook burgers die bezwaren hebben ingediend wachten momenteel langer dan gebruikelijk. Dit heeft te maken met het aantal bezwaren dat fors is toegenomen. Daardoor zal de norm dit jaar niet worden gerealiseerd, ondanks de inzet van extra mensen.

STER reclame