Wateroverlast na een wolkbreuk in Kaatsheuvel
NOS NieuwsAangepast

Hoosbui? Loos het water in je eigen tuin, zeggen gemeenten

  • Jikke Zijlstra

    Redacteur

  • Jikke Zijlstra

    Redacteur

Een groeiend aantal gemeenten eist dat huiseigenaren zelf maatregelen nemen om overlast van het toenemend aantal hoosbuien tegen te gaan. Minstens 31 gemeenten hebben al een aparte verordening, waarin de verplichting is opgenomen om de regenpijp af te koppelen van de riolering. Laten bewoners dat na, dan kan de boete in sommige gevallen oplopen tot 4000 euro.

Het aantal plaatsen met een ‘hemelwaterverordening’ zal alleen nog maar toenemen, verwacht directeur Hugo Gastkemper van Rioned, het kenniscentrum voor riolering. Vanwege de toegenomen wateroverlast is het hard nodig dat burgers zelf regenwater opvangen, concludeert Rioned in een vandaag gepubliceerd onderzoek onder 281 gemeenten.

Duizenden euro's

Het afkoppelen van regenpijpen is belangrijk om overbelasting van het riool te voorkomen tijdens hevige buien. In sommige gemeenten roepen de maatregelen weerstand op vanwege de kosten. Die kunnen soms oplopen tot enkele duizenden euro's, afhankelijk van de grootte van het dak en ligging van de tuin.

Om die reden hebben enkele inwoners van het dorp Laren, waar sinds vorig jaar een verordening geldt, vooralsnog niets afgekoppeld. Eerst wil de buurtvereniging een gesprek met de gemeente.

Tijdens de afgelopen zomer hadden veel plaatsen in Nederland opnieuw te kampen met overlast en schade: ondergelopen kelders en huizen, lekkages, verstopte leidingen, stremming van wegen door ondergelopen tunnels en rioolwater op straat.

In de strijd tegen overlast nemen steeds meer gemeenten maatregelen, zoals het vergroten of vervangen van de riolering. “Maar dat laatste is relatief duur”, schrijft Rioned. "Daarom moet water vaker worden opgevangen op straat, in het openbare groen en in de eigen tuinen."

Sommige gemeenten proberen inwoners door middel van subsidies te bewegen om groene daken aan te leggen of de regenpijp af te koppelen van het riool. Onder meer Leeuwarden en Deventer doen dit.

Rioolheffing

Gastkemper: “Gemeenten moeten samen met bewoners en bedrijven oplossingen verzinnen voor al dat hemelwater. Ook zullen we moeten accepteren dat er af en toe water op straat staat. Doen we dat niet, dan moeten we veel meer geld uitgeven aan het vervangen van de riolering. Met als gevolg dat de rioolheffing flink zal stijgen.”

Wateroverlast voorkomen: wie kan wat doen?

Burgers: Regenpijp loskoppelen van de riolering, tegels vervangen door gras of planten, vijver aanleggen

Gemeenten: Afzonderlijke riolering voor hemelwater, stoepranden aanbrengen, wegen waterdoorlatend maken

Waterschappen: Waterpartijen aanleggen om regenwater tijdelijk op te slaan, zorgen voor goede afvoer van regenwater

Bedrijven: Parkeerplaatsen waterdoorlatend maken door middel van infiltratiekratten, sloten aanleggen rondom parkeerterreinen

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl