Een hotspot-locatie in Italië
NOS NieuwsAangepast

Amnesty: Italië mishandelt migranten onder druk van EU

De druk op Italië bij de opvang van vluchtelingen leidt tot mensenrechtenschendingen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft migranten gesproken die werden afgeranseld, stroomstoten kregen toegediend of werden geknepen in hun testikels om ze te dwingen vingerafdrukken af te geven. Ook stuurt Italië mensen terug naar landen als Sudan, waar hun mogelijk het ergste wacht, zegt Amnesty.

Amnesty sprak tijdens vier onderzoeksmissies in Italië uitgebreid met 174 vluchtelingen en migranten en kort met vele andere. Daarbij werden 24 getuigenissen van mishandeling verzameld, waarvan in zestien gevallen mensen werden geslagen.

Oorzaak van de misstanden is de enorme toestroom van vluchtelingen en de druk van EU om de vluchtelingenstroom in te perken en te reguleren. Afgelopen jaar kwamen 150.000 mensen over zee naar Italië, van wie er slechts 1200 naar andere EU-landen zijn gebracht.

Hotspots

De EU begon in 2015 met de inrichting van 'hotspots' in Italië, plaatsen waar vluchtelingen worden geïdentificeerd, waarna snel kan worden vastgesteld of ze teruggestuurd moeten worden, dan wel in een ander EU-land worden opgenomen. Het moest de druk op Italië verlichten en de behandeling van vluchtelingen humaner maken, maar het tegendeel gebeurde, volgens Amnesty.

De druk op de hotspots is enorm, omdat slechts vier van de zes geplande locaties er gekomen zijn en omdat andere EU-landen nauwelijks vluchtelingen overnemen.

Veel asielzoekers die Italië binnenkomen willen zich volgens de mensenrechtenorganisatie niet identificeren. Ze weigeren vingerafdrukken te laten nemen omdat het hun mogelijkheden beperkt een leven op te bouwen in het land van hun keuze. Als ze geregistreerd zijn, kunnen ze volgens het Dublinverdrag worden teruggestuurd van bijvoorbeeld Nederland naar Italië.

Ze hielden mijn schouders en benen vast, pakten mijn testikels met een pincet en trokken er twee keer aan. Dat was onbeschrijfelijk pijnlijk.

Een man die door de politie gedwongen werd zijn kleren uit te trekken

Wie geen vingerafdrukken wil geven, wordt volgens Amnesty door de meeste agenten goed behandeld. "Maar soms worden willekeurige opsluiting, intimidatie en overmatig geweld ingezet."

Verder stelt Amnesty vast dat politie-agenten die vluchtelingen ondervragen vaak niet de goede vragen stellen. De agenten zijn niet goed getraind in het afnemen van interviews. Ze interviewen de uitgeputte vluchtelingen vaak extreem kort, maar op basis van zo'n kort gesprekje wordt wel besloten of de vluchteling mag blijven.

Vreselijke misdrijven

Omdat de EU nauwelijks migranten overneemt, doet Italië er alles aan om zoveel mogelijk vluchtelingen terug te sturen. "Dat heeft geleid tot verdragen met landen die vreselijke misdrijven begaan", constateert Amnesty. "Zo zijn veertig Sudanezen door Italië op een vliegtuig terug naar Sudan gezet. En dat terwijl het risico op mensenrechtenschendingen niet goed per persoon is onderzocht."

Overigens komt slechts één op de drie vluchtelingen die Italië bereiken, in een zwaarbewaakte hotspot terecht. De rest komt in de reguliere opvang, waaruit ze makkelijk kunnen wegkomen. Velen van hen verdwijnen in de illegaliteit in Italië, of proberen vandaar naar het noorden door te reizen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl