Veel geadopteerde kinderen komen uit Azië NOS

De Tweede Kamer vindt het advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) dat Nederland moet stoppen met de adoptie van kinderen uit het buitenland, te kort door de bocht.

SP-Kamerlid Van Nispen zegt dat een verbod van interlandelijke adoptie hem te ver gaat. "Wij denken er genuanceerder over", aldus de SP-er.

D66-Kamerlid Bergkamp vindt een volledige stop onwenselijk. "Het is waar dat het huidige systeem mankementen vertoont en dat er soms adoptie plaatsvindt terwijl het kind ook in het land van herkomst een nieuw thuis had kunnen krijgen. Dat neemt niet weg dat er kinderen zijn die nergens terechtkunnen en dan moet adoptie vanuit een ander land mogelijk blijven”, zegt ze.

Kinderwens

Ook de regeringspartijen hebben hun bedenkingen. De VVD deelt de mening van de RSJ dat het belang van het kind voorop moet staan. "Tegelijkertijd willen wij niet voorbij gaan aan het feit dat er mensen zijn die helaas zelf geen kinderen kunnen krijgen en wel een vurige kinderwens hebben", aldus VVD-Kamerlid Van Wijngaarden. Hij wil dat per adoptie goed bekeken en beoordeeld wordt wat het beste is voor alle betrokkenen.

De PvdA en het CDA willen een hoorzitting met de RSJ. PvdA-Kamerlid Yücel: "Het is ontzettend belangrijk om dit debat zorgvuldig en goed geïnformeerd met elkaar te voeren om zo tot de beste beslissing te komen voor kinderen." 

CDA-Kamerlid Keijzer vindt het zeer zorgelijk dat er in het buitenland blijkbaar een markt is ontstaan voor adoptiekinderen, waar de belangen van de kinderen ondergeschikt raken. Ze vindt het advies om te helpen bij de opbouw van betere voorzieningen voor kinderen, waaronder een goede kinderbescherming in het buitenland, waardevol om te onderzoeken .

Beschermd

Staatssecretaris Dijkhoff schrijft aan de Tweede Kamer dat hij begin volgend jaar met een reactie komt op het advies dat Nederland moet stoppen met de adoptie van kinderen uit het buitenland. Hij wil het nu eerst bestuderen.

Dijkhoff had de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) niet gevraagd om een advies over wel of niet doorgaan met adopteren. Hij wilde weten hoe adoptiekinderen het beste beschermd kunnen worden. Dat deed hij omdat er steeds minder kinderen ter adoptie worden aangeboden en het aantal nieuwe adoptieouders afneemt.

Het aantal kinderen dat in Nederland werd geadopteerd, is de laatste jaren daardoor sterk gedaald: van 1185 in 2005, naar 304 in 2015.

De RSJ adviseert nu dat mensen pas een kind moeten adopteren als er echt geen andere mogelijkheden zijn. Een kind kan het beste in zijn eigen land opgroeien, zegt de raad. De voordelen van interlandelijke adoptie wegen niet op tegen de nadelen. Bovendien creëert de vraag naar adoptiekinderen een aanbod in kindertehuizen en veroorzaakt het druk bij moeders of andere familieleden om hun kind af te staan.

STER reclame